Sök

Puls för lärande och hälsa

En praktiknära forskningsstudie om daglig fysisk aktivitet på skolschemat. De åtta kommuner som medverkar i studien har infört eller kommer att införa pulshöjande fysisk aktivitet på schemat för elever på mellan- och/eller högstadiet (i någon/några skolor per kommun) utöver ämnet Idrott och hälsa. Den pulshöjande aktiviteten (20 minuter i pulszonen) sker tre gånger per vecka de dagar då eleverna inte har det ordinarie ämnet Idrott och hälsa.

Syftet med projektet

Syftet med forskningsprojektet är att generera kunskaper om upplevelser och föreställningar av en satsning på pulshöjande fysisk aktivitet (kraftig/aerob karaktär) i skolan.

Bakgrund

Det har skett en hel del nedskärningar i skolämnet idrott och hälsa och det är på grund av förändringar i läroplanen som tid för skolämnet Idrott och hälsa har minskat i Sverige. Samtidigt finns det evidens på att fysisk aktivitet avtar kraftigt under de tidiga tonåren.

Det finns mycket kunskaper om att fysisk aktivitet har gynnsamma effekter på hälsan och att forskning även visar på att det finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet/fitness och kognitiva samt akademiska prestationsförmågor hos barn och ungdomar inklusive ökad koncentration.

Nyare forskning visar att det är framförallt systematiska träningsprogram av en kraftig/aerob karaktär (pulshöjande aktivitet) som är viktiga för barn för att de ska kunna förbättra minnet och kunna möta utmaningar både i och utanför klassrummet. Det är således inte den vardagliga fysiska aktiviteten, exempelvis 60 minuter om dagen som har visat sig ge den effekten. Det finns dock en ytterst begränsad kunskap som fångar elevers och lärares erfarenheter av en satsning på ökad fysisk aktivitet och ingenting gällande pulshöjande aktivitet. Kunskap om elevers och lärares erfarenheter av projektet är av stor vikt, eftersom det ger en inblick såväl i villkor och förutsättningar som upplevda hinder och möjligheter i projektet.

Kontaktpersoner:

Partner/samverkan:

  • FoUrum utbildning
  • Kommunal utveckling
  • Jönköpings län

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt