Sök

Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet (SNAFA)

Syfte och mål med projektet är att verka för ökad kunskap om och förståelse för anpassad fysisk aktivitet för målgruppen barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, att verka för vetenskaplig forskning och att utveckla nya metoder för undervisning och träning inom området, samt att främja fortbildning och erfarenhetsutbyte samt ett nordiskt samarbete.

Om projektet

Anslagsgivare:

 • Centrum för Idrottsforskning (CIF)

Partner/samverkan:

 • CERTEC, Lunds universitet
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Habiliteringen, Hallands sjukhus Halmstad
 • Linnéuniversitetet, Växjö
 • Malmö universitet
 • Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Stockholm
 • Svenska Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm
 • Umeå universitet
 • Örebro universitet
 • Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), Örebro
 • Skolverket, Stockholm

Projektdeltagare:

 • Lars Kristén, Högskolan i Halmstad
 • Kim Wickman, Umeå universitet
 • Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle
 • Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm
 • Lena Hammar, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro
 • Stephan Svenning, Örebro universitet
 • Peter Svensson, Svenska Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm
 • Sabina Vesterlund, Skolverket, Stockholm
 • Johanna Eklund-Jansson, Linnéuniversitetet, Växjö
 • Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus Halmstad
 • Mikael Londos, Malmö universitet
 • Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet
 • Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad
 • Kristina Ziegert, Högskolan i Halmstad

Nätverket har cirka 400 medlemmar i Sverige.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt