Sök

Vardagskonversationer under skoltid och dess påverkan på tonårsflickors hälsa och välbefinnande

Ett projekt som ämnat bidra till att utveckla innovativa hälsopromotiva åtgärder för tonårsflickor med skolan som arena.

Projektet är en undersökning om att utveckla förståelsen för sociala konversationer under skoltid och hur dessa konversationer uppfattas och påverkar tonårsflickors hälsa och välbefinnande. Genom kvalitativ metod med en induktiv utgångspunkt, kommer beskrivningar från tonårsflickor och från nyckelpersoner på gymnasieskolor om konversationer att analyseras. Datainsamling kommer ske med olika kvalitativa metoder såsom skriftligt berättande (experiences sampling method, ESM), intervjuer och etnografiska observationer. Deltagarna i projektet är tonårsflickor (ålder 16–18 år) på gymnasiet, personal och skolledningen på gymnasieskolor. Projektet ämnar bidra till att utveckla innovativa hälsopromotiva åtgärder för tonårsflickor med skolan som arena.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt