Sök

En gemensam panoramadag för studenter och forskare

Förra veckan arrangerades Panoramadagen på Högskolan i Halmstad för första gången. Det var ett tillfälle för studenter att ta del av forskning vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Dagen resulterade i nya idéer till kommande examensarbeten och inspirerande möten mellan studenter, forskare och doktorander.

”Det har varit jättebra att få inspiration och hjälp med att sätta i gång tankeverksamheten inför examensarbetet.”

Lina Johansson, Erika Jörgensen och Evelina Hellgren, studenter vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle

En bild tagen uppifrån som visar en publik som sitter och tittar på en kvinna som står på en scen, vänd mot publiken. Foto

Det var ett stort intresse för Panoramadagen. Studenterna kunde välja att vara med på förmiddagspasset eller eftermiddagspassset.

Panoramadagen är ett nytt koncept på Högskolan som går ut på att studenter i årskurs två får lyssna till presentationer av forskare från Högskolan om den forskning som bedrivs vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Dagen arrangerades för första gången i torsdags, den 10 mars, på plats i Digitalt laborativt centrum. Utöver att ta del av presentationer fick studenterna möjlighet att fika med forskarna, ställa frågor och få hjälp med idéer till sina kommande examensarbeten. Akademin hoppas att Panoramadagen kan bidra till att inspirera och synliggöra all den forskning som finns vid akademin.

– Dels handlar det om att skapa nyfikenhet för forskning, dels vill vi bidra till att skapa en närmare relation mellan den forskning som vi har vid vår akademi och våra utbildningar, men även mellan forskare och studenter personligen, säger Frida Stranne som är forskare och forskningskoordinator på Akademin för lärande, humaniora och samhälle, och fortsätter:

– Jag tror att väldigt många studenter är intresserade av forskning, men jag tror också att många känner osäkerhet kring vad forskare egentligen gör och hur arbetet ser ut. Liksom att många inte riktigt vet vad deras lärare gör när de inte står i klassrummet.

I första hand var studenter i årskurs två inbjudna att delta på Panoramadagen, eftersom de har hunnit skapa sig god förståelse för de ämnen som de läser i sina utbildningar och kan koppla samman frågeställningar och problemområden med sina ämnen. Samtidigt har studenterna i årskurs två gott om tid att välja inriktning på sitt examensarbete och då kan Panoramadagen förhoppningsvis vara av betydelse i den processen.

En sittande publik sedd från sidan. Några antecknar. Foto

Tre år på tre minuter

Frida Stranne ansvarade för Panoramadagen tillsammans med Kristina Rörström, akademikommunikatör, och presenterade sin egen forskning om amerikansk politik och samhällsutveckling. Totalt hölls 28 presentationer under dagen, om allt från hot och hat på nätet till hopp och handling i klimatförändringens tidevarv. För de flesta forskare var det en utmaning att presentera den forskning som de har arbetat med under lång tid – på bara tre minuter.

– Det var svårt att sammanfatta mitt område och uttrycka mig väldigt enkelt om något som jag har ägnat tre år, på så kort tid. Men det får en att tänka på vad som är viktigt, säger universitetslektor Björn Sjödén som presenterade sin forskning om att använda VR (Virtual Reality) i språkundervisning.

En kvinna som talar framför publik. Foto

Helen Fuchs är universitetslektor i konstvetenskap och presenterade sin forskning om Halmstadgruppen.

Inspirerande samtal mellan studenter och forskare

Under pausen fick studenterna möjlighet att fika med forskarna. De ställde frågor som ledde till spännande diskussioner och utbyten, som utvecklades till potentiella ämnen att skriva om i ett examensarbete. Studenterna Lina Johansson, Erika Jörgensen och Evelina Hellgren fick en givande pratstund med universitetslektor Märtha Pastorek Gripson, som forskar om lärande, genus och dans som estetiskt uttryck.

– Vi har fått tips på olika tillvägagångssätt och hur man kan vidga sina vyer inför examensarbetet. Skolväsendet är så mycket mer än bara ämnen. Det har varit jättebra att få inspiration och hjälp med att sätta i gång tankeverksamheten inför examensarbetet. Det är annars lätt att endast tänka kring kurserna som man nyligen har haft, sammanfattar studenterna.

Starten på en återkommande händelse

Dagen blev uppskattad för alla inblandade och planen är att göra Panoramadagen till en årligen återkommande händelse vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

– Jag är djupt imponerad av alla kollegor som lyckades att visa upp delar av sin forskning och sina intressen på så kort tid och ändå göra det meningsfullt. Det blev verkligen jättebra! Mitt intryck är att vi gör så många intressanta saker på vår akademi som vi verkligen ska synliggöra mer och framför allt visa för våra studenter, säger Frida Stranne.

Text: Hanna Liljegren
Bild: Dan Bergmark

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt