Sök

Tio ansökningar till uppdraget som rektor

Ansökningstiden för uppdraget som rektor för Högskolan i Halmstad har gått ut och tio personer har skickat in en ansökan. Rekryteringsgruppen tittar nu på vilka av de sökande som svarar upp mot kravprofilen och bör gå vidare till intervju.

Foto taget underifrån upp mot en blå himmel med ett par slöjmoln. Till vänster en svart pelare med Högskolans logotyp. I förgrunden en del av ett hus i glas och stål, som speglar sig i en del av ett fönster till höger.

”Jag har mycket goda förhoppningar om att vi ska hitta en bra rektor.”

Harald Castler, Högskolans styrelseordförande och ordförande i rekryteringsgruppen

Rekryteringskonsulterna på Source, som Högskolan samarbetar med i rekryteringen, har också tagit emot några intresseanmälningar och haft samtal med möjliga kandidater. Högskolan kommer att kunna ta emot sena ansökningar även om ansökningstiden har gått ut.

– Om en väl meriterad kandidat behöver ytterligare tid för att bestämma sig för att ansöka har vi valt att acceptera det. Det är viktigare att vi får bästa tänkbara rektor än att processen går så fort som möjligt. Vi ligger väl till i tidplanen, och jag har mycket goda förhoppningar om att vi ska hitta en bra rektor, säger Harald Castler, Högskolans styrelseordförande och tillika ordförande i rekryteringsgruppen.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt