Sök

Officerare utbildas på Högskolan i Halmstad

I fem år har Högskolan i Halmstad, på uppdrag av Försvarsmakten, vidareutbildat officerare för att de ska kunna studera vid Försvarshögskolan Stockholm. Avtalet om uppdragsutbildningar mellan Högskolan i Halmstad, Försvarsmakten och Försvarets materielverk har nu förnyats för ytterligare tre år.

Två militärer i uniform opponerar på en uppsats.

Kapten Fredrik Eriksson och major Peter Olsson, från Försvarsmaktens överlevnadsskola, agerade som opponenter.

Uppdragsutbildningens deltagare är officerare med militärgraden kapten, major eller örlogskapten. De ska gå vidare i sin karriär och påbörja masterstudier vid Försvarshögskolan. För att studera på avancerad nivå på Försvarshögskolan krävs att man har genomgått en forskningsmetodkurs och har skrivit en kandidatuppsats, vilket många inom försvaret inte har gjort eftersom deras utbildning inte har motsvarat den akademiska nivån.

Utbildning möter forskning

Högskolans roll är att ge deltagarna metodutbildning och handledning i uppsatsarbete på kandidatnivå, för att de ska få behörighet att läsa på avancerad nivå på Försvarshögskolan. Hittills har cirka 150 uppsatser skrivits inom uppdragsutbildningen, vilka samtliga handlar om Försvarsmaktens utveckling ur olika perspektiv.

– Högskolan har ett gott rykte hos Försvarsmakten och uppdragsgivaren är mycket nöjd med vårt samarbete, säger Mike Danilovic, professor i industriell organisation och programansvarig för utbildningen.

En man i glasögon och skägg sitter ner vid sin dator och gestikulerar med händerna.

Mike Danilovic, professor i industriell organisation, menar på att utbildningens innehåll ska möta försvarets utvecklingsbehov.

Mike Danilovic var med och utvecklade uppdragsutbildningen när den startade 2017, och har sedan dess examinerat och handlett officerare. Som handledare krävs det specifik kunskap om Försvarsmakten och den särskilda militära professionen, vilket Mike Danilovic har, då han själv är reservofficer. Forskningen som han driver inom elektrifiering av transportsystem används delvis i uppdragsutbildningen, där han kopplar utbildningens metodfrågor till pågående forskningsprojekt, som till exempel Sweden-China Bridge.

– Vi använder forskningsprojektet för att ge internationella perspektiv på utveckling och förnyelse. Elektrifiering av transportsystemet är högst aktuellt även inom Försvarsmakten. På så vis knyter vi samman pågående forskning med akademisk utbildning, förklarar Mike Danilovic.

Blond man i slips och kavaj ler mot kameran.

Rickard Antonsson försvarade sin uppsats i början på juni.

Samverkan nödvändig för snabb omställning

Utbildningen går av stapeln i början på vårterminen. Officerare från Boden i norr till Karlskrona i söder kommer årligen till Högskolan för att skriva sin kandidatuppsats. Examinationen består av metodseminarier och hemtentamen. Rickard Antonsson, örlogskapten på Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad fick, liksom övriga deltagare, en rivstart på utbildningen redan dag ett.

– Vid lunchtid skulle vi ha bestämt uppsatspartner, ämne, syfte och frågeställning, säger Rickard Antonsson.

Rickard Antonsson och hans uppsatspartner valde att skriva om samverkan. Uppsatsen handlar om hur civila verkstäder under en säkerhetspolitisk kris kan stötta försvaret genom att reparera icke-specifik militär materiel, det vill säga last- och personbilar. På så sätt skulle Försvarsmakten kunna frigöra och koncentrera resurser för de mer typiska militära systemen, som till exempel stridsvagnar.

Till våren 2023 är det dags för nästa årskull att läsa forskningsmetod och skriva sin kandidatuppsats på Högskolan i Halmstad. Mike Danilovic ser mycket framemot att handleda de 56 officerare som då kommer till campus.

– Detta är bland de roligaste, mest spännande, utvecklande och givande projekt jag har haft förmån att arbeta med under min långa akademiska karriär, säger Mike Danilovic.

Text: Katarina Tran
Bild: Dan Bergmark

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt