Sök

Högskolans fokusområden får nya ledare

Högskolans två fokusområden – Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen – har fått nya ledare. Ny ledare för Hälsoinnovation är Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi, och ny ledare för Smarta städer och samhällen är Kristian Widén, professor i innovationsvetenskap.

"Fokusområdesledarna ska, i nära samarbete med Högskolans forskare och ledning, driva och utveckla Högskolans profilering som det innovationsdrivande lärosätet genom att främja mångvetenskap och knyta forskning och utbildning till aktuella samhällsutmaningar."

Thorsteinn Rögnvaldsson, vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning

Högskolans huvudentré. Foto.

De två fokusområdena samlar mångvetenskaplig forskning och utbildning, ofta i samverkan med privat och offentlig sektor.

– Fokusområdesledarna ska, i nära samarbete med Högskolans forskare och ledning, driva och utveckla Högskolans profilering som det innovationsdrivande lärosätet genom att främja mångvetenskap och knyta forskning och utbildning till aktuella samhällsutmaningar, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning.

Tydlig samhällsrelevans och mångvetenskaplighet

Fokusområde Hälsoinnovation leds sedan årsskiftet av Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi, som tar över efter Jens Nygren, professor i hälsoinnovation. Hon kommer närmast från Umeå universitet där hon har varit professor vid enheten för arbetsterapi. Hennes forskning är inriktad på den äldre människans aktivitetsrepertoar och hur aktiviteter påverkar mående, hälsa och välbefinnande.

Porträtt av en person i vit skjorta.

Fokusområde Hälsoinnovation leds sedan årsskiftet av Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi.

– Jag ser fram emot uppdraget som fokusområdesledare. Det finns så många spännande delar i forskning om hälsoinnovation som jag är nyfiken på. Förutom den tydliga samhällsrelevansen, som jag tycker är en viktig motiverande faktor, finns det många utmanande delar i arbetet med hälsoinnovationer. Allt från hur en ny idé skapas till hur den utvecklas, och sedan den komplexa testnings- och implementeringsfasen, säger Ingeborg Nilsson.

Ingeborg Nilsson uppskattar den satsning på mångvetenskaplighet som finns inom Högskolans fokusområden och menar att det är nödvändigt med en mångfald av kunskaper och perspektiv för att kunna jobba med hälsoinnovationer, då det handlar om att utveckla och förverkliga nytänkande lösningar på samhällsutmaningar.

– Att jobba tillsammans på lärosätet genom att fokusera på hälsoinnovation som gemensam satsning tror jag dessutom bidrar till en vi-känsla med samarbeten och synergieffekter. Det ger i sin tur möjligheter att utveckla kunskap inom området. Det känns otroligt intressant att få bidra med mina kunskaper och erfarenheter på fortsättningen av den resa som Högskolan gör, säger hon.

En brygga mellan forskare och samhälle

Fokusområde Smarta städer och samhällen leds sedan den första november förra året av Kristian Widén, professor i innovationsvetenskap. Han var tidigare vice programchef för fokusområdet, en roll som nu tas över av Magnus Jonsson, professor i realtidsdatorsystem och tidigare programchef för fokusområdet. Kristian Widén forskar om innovationer i byggsektorn, främst kring spridning och implementering i byggandet, och om utvecklingen mot smarta städer.

Porträttbild på en person med mustasch. Foto.

Fokusområde Smarta städer och samhällen leds sedan den första november förra året av Kristian Widén, professor i innovationsvetenskap.

– Den urbana utvecklingen är en av flera nycklar till att skapa en hållbar levnadsmiljö för framtida generationer. Jag tycker det att ska bli otroligt spännande att arbeta för att Högskolan ska bidra till detta. Jag ser stora möjligheter för oss att tackla ett flertal av de utmaningar som samhället står inför. För mig är en smart stad en stad som använder de verktyg som finns, exempelvis informations- och kommunikationsteknologi och så kallade living labs. De är testbäddar i verklig miljö där man kan skapa uppskattade, hållbara och resilienta miljöer, säger Kristian Widén om uppdraget, och avslutar:

– Som ledare för fokusområdet ser jag som min viktigaste roll att vara en brygga mellan forskare från olika forskningsområden, och mellan forskare och samhället i stort för att möjliggöra gemensamma insatser för att möta de utmaningar som vi har nu, och de som kommer i framtiden.

Text: Christa Amnell
Bild: Dan Bergmark och Umeå universitet

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt