Sök

Vardags- och affärsekonomi – ett sätt att bli en del av samhället

Hur startar man eget företag? Hur funkar det att hyra en lägenhet? Projektet PLOUTOS handlar om att skapa bra möjligheter för personer som kommer till ett nytt land. Högskolan i Halmstads del i projektet handlar om kunskap och färdigheter inom ekonomi och finansiella tjänster – för att uppnå ekonomisk självständighet.

En grupp studenter i ett klassrum

Projektets första kurs i vintras handlade om finansiell och affärsmässig kompetens.

”Målet är att skapa en trygghet vad gäller finansiella och ekonomiska möjligheter genom praktiska tillämpningar.”

Ghazal Zalkat, projektledare för PLOUTOS

– Deltagarna ska få grundläggande förståelse för begrepp och termer samt hur man praktisk ska gå till väga för att kunna genomföra investeringar, transaktioner eller kunna starta sparkonto. Målet är att skapa en trygghet vad gäller finansiella och ekonomiska möjligheter genom praktiska tillämpningar, säger Ghazal Zalkat, doktorand i innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och projektledare för PLOUTOS, och understryker:

– Alla som kommer till ett nytt land behöver få den kunskapen för att skapa så bra förutsättningar som möjligt till integration och inkludering.

Ny kurs i gång

I början av maj startar en kurs inom PLOUTOS i finansiell ekonomi i samarbete med Economyaat och Business Incubator LEVEL i Malmö. I vintras genomfördes den första kursen i projektet, då om finansiell och affärsmässig kompetens.

Woman dressed in white and blue

Ghazal Zalkat är projektledare.

– Den var mycket lyckad och uppskattad. Gensvaret var fantastiskt stort och det var en fantastisk grupp om 32 personer som vi hade förmånen att utbilda. Det var en bra blandning mellan kvinnor och män, unga och lite äldre, berättar Ghazal Zalkat.

Syftet med PLOUTOS är att skapa så goda möjligheter som möjligt för personer som kommer till ett nytt land att uppnå ekonomisk självständighet i det nya landet. Kurserna innefattar allt från grundläggande vardagsekonomi till praktiska delar om hur man startar ett sparkonto, genomför en investering och vilka krav som finns och behöver hanteras, säger Ghazal Zalkat:

– Det jag gillar med projektet är att den här kunskapen har du alltid nytta av, oavsett om du tänker starta ett företag, plugga eller redan har en anställning. Företagsidéer kan komma längre fram och då är det bra att ha kunskap om hur de finansiella tjänsterna fungerar.

Kunskap och erfarenheter

Ghazal Zalkat har själv erfarenhet att komma till Sverige som invandrare:

– Det var svårt för mig att finna vägarna in i samhället. Det var mycket upp till mig själv att ta reda på vad som gäller och hur jag skulle gå till väga. Här finns nationella skillnader som man behöver få kunskap om och lära sig, inte minst hur det fungerar i praktiken. Det finns ett stort behov av den typ av utbildning som projektet PLOUTOS erbjuder och jag kan bidra med mina erfarenheter och det kontaktnätverk som jag har.

PLOUTOS bidrar också till prioriteringarna inom EU:s så kallade stadsagenda, särskilt till partnerskapet för inkludering av migranter och flyktingar. Projektet ska förbättra städers innovationspotential och investeringar. Statistiken pekar nämligen på att immigranter startar företag och skapar jobbmöjligheter i större utsträckning än lokalbor, vilket bidrar till att få bukt med fattigdomen i städerna.

– Den långsiktiga målsättningen är att PLOUTOS ökar städernas innovationspotential, skapar jobb och därmed bidrar till att minska fattigdom och utanförskap i städerna, säger Ghazal Zalkat.

Efter hand kommer PLOUTOS även att studeras av forskare vid Högskolan i Halmstad och på så vis bidra till forskningsresultat.

Text: Kristina Rörström
Bild: Ploutos

Projektet PLOUTOS

PLOUTOS är ett EU-projekt finansierat av EU-kommissionen, närmare bestämt Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF), och pågår under åren 2022–2025. På europeisk nivå har projektet elva samarbets- och projektpartner från sju olika EU- länder (Sverige, Grekland, Italien, Belgien, Cypern, Bulgarien och Kroatien).

Projektet riktar sig till tredjelandsmedborgare, det vill säga personer som har invandrat från ett land utanför EU.

Kursen i finansiell ekonomi startar den 5 maj 2023. Högskolan i Halmstad erbjuder tillsammans med Economyaat och Business Incubator LEVEL i Malmö en finansiell kunskapskurs som syftar till att utveckla deltagarnas finansiella och ekonomiska kompetens i Sverige. 

Kurs: Finansiell läskunnighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet PLOUTOS vid Högskolan i Halmstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PLOUTOS – internationell projektsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt