Sök

PLOUTOS

Projektet PLOUTOS – Samverkan för att tredjelandsmedborgare ska uppnå finansiell självständighet genom verktyg i finansiell kompetens och entreprenöriella träningsläger – kommer att arbeta som en katalysator för att stärka de mest fundamentala värderingar i EU, som på senaste tid har varit under hård kritik: jämställdhet, social integration, arbetsrättsligheter och öppen marknadsekonomi.

PLOUTOS syftar till att tredjelandsmedborgare ska få tillgång till finansiella tjänster genom tolkningskurser i språk och gemenskap, övningar i entreprenöriell och finansiell kompetens, samt innovativa högteknologiska verktyg särskilt utformade efter tredjevärldsmedborgares behov.

Projektet kommer att förbättra städers innovationspotential och investeringar, eftersom statistiken pekar på att immigranter startar företag och skapar fler jobbmöjligheter i större utsträckning än lokalbor, vilket bidrar till att få bukt med fattigdomen i städerna.

Om projektet

Projektperiod

2022-01-02–2025-02-01

Projektledare

Henrik Barth, universitetslektor i industriell organisation

Ghazal Zalkat, doktorand

Samverkanspartner

  • Aristotle University of Thessaloniki, Greece
  • ABI LAB, Italy
  • Sofia Development Association, Bulgaria
  • CESIE, Italy
  • Future Needs Management Consulting Ltd, Cyprus
  • Innovation Hive, Greece
  • European Microfinance Network, Belgium
  • Squaredev, Belgium
  • Center for Peace, Non-Violence and Human Rights, Croatia
  • Udruga Za Rad S Mladima Breza, Croatia

Finansiär

Europeiska unionens Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt