Sök

Carl Bennet och Sarah Pink utsedda till hedersdoktorer

Forsknings- och utbildningsnämnden vid Högskolan i Halmstad har utsett två nya hedersdoktorer vid lärosätet: Carl Bennet och Sarah Pink. Båda har en nära relation till Högskolan sedan många år tillbaka.

”Det är väldigt roligt att Högskolan har två nya hedersdoktorer i år, en man och en kvinna. Inte minst känns det bra att vi nu också har en kvinna som är hedersdoktor i informationsteknologi. Både Carl och Sarah har gjort beundransvärda insatser för Högskolan i Halmstad och förtjänar verkligen denna utnämning.”

Eva-Carin Lindgren, ordförande, forsknings- och utbildningsnämnden

Företagsledaren och industrimannen Carl Bennet, ägare till bland annat Getinge AB, har på olika sätt haft nära kontakt med Högskolan i mer än 25 år, bland annat som högskolestyrelsens ordförande. De senaste tio åren har han gjort det möjligt för Högskolan i Halmstad att rekrytera fyra välmeriterade forskare som gästprofessorer inom hälsoinnovation i en satsning som kallas Bennetprofessuren. Som ett bevis på uppskattning har Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd (FUN) beslutat att utse Carl Bennet till hedersdoktor i innovationsvetenskap.

En man i kostym och slips står bakom ett glasräcke och tittar in i kameran. I bakgrunden syns delar av en korridor med en fåtölj och glasvägg. Foto

Carl Bennet har samverkat med Högskolan i Halmstad i 25 år. Nu har han utsetts till hedersdoktor. Bild: Ida Fridvall

– Det var väldigt hedrande, sade Carl Bennet, när han fick beskedet av FUN:s ordförande Eva-Carin Lindgren, att han har blivit utsedd till hedersdoktor. Av en ren händelse befann sig Carl Bennet på Högskolan när Eva-Carin Lindgren nådde honom på telefon. Han deltog då i ett seminarium om just betydelsen av hans satsning på Bennetprofessuren och hälsoinnovation.

Första kvinnan som blir hedersdoktor i informationsteknologi

Den andra hedersdoktorn är Sarah Pink, professor i design och framtidens tekniker vid Monash University i Australien. Under tio år har hon varit internationell gästprofessor och aktiv forskare vid Högskolan i Halmstad. Hon har också bjudit in Högskolan i Halmstad som partner i ADM+s Centre of Excellence i Australien. Genom dessa engagemang har hon inte bara stöttat och påverkat forskare och doktorander vid Högskolan i Halmstad, utan också varit en del av att skapa starka band mellan Högskolan i Halmstad och externa samarbetspartner som Volvo Cars, står att läsa i motiveringen. Sarah Pink blir hedersdoktor i informationsteknologi, den andra personen, och första kvinnan, att utses som hedersdoktor inom detta område. En nyhet som hon kommenterade:

– Så fantastiskt!

Kvinna med headset tittar till höger och gör en gest med sin högra hand. Foto

Sarah Pink är professor i design och framtidens tekniker vid Monash University i Australien och har samarbetat med Högskolan i Halmstad under tio år. Bild: Helena Bengtsson

Även Eva-Carin Lindgren gläds åt beslutet:

– Det är väldigt roligt att Högskolan har två nya hedersdoktorer i år, en man och en kvinna. Inte minst känns det bra att vi nu också har en kvinna som är hedersdoktor i informationsteknologi. Både Carl och Sarah har gjort beundransvärda insatser för Högskolan i Halmstad och förtjänar verkligen denna utnämning.

De båda nya hedersdoktorerna kommer att promoveras vid Högskolans akademiska högtid den 17 november.

Text: Lena Lundén

Motivering Carl Bennet

Carl Bennet är en välkänd industriman som har stöttat och guidat Högskolan i Halmstad i flera viktiga faser. Carl Bennet var Högskolans första externa ordförande för högskolestyrelsen (1998–2003) och ledde Högskolan in i en expansiv och framgångsrik period. Carl Bennet var en stark stöttande kraft för Högskolans ansökan om Vinnväxt-centrum 2004 med inriktning hälsoteknik, en ansökan som inte beviljades men kom väldigt nära och utgjorde starten till Högskolans satsning på hälsoteknik och hälsoinnovation. Carl Bennet bidrog till tre viktiga investeringar i professurer vid Högskolan i Halmstad i början på 2000-talet: mekatronik, teknik för visuella medier och byggproduktionsteknik med inriktning på innovationer. Alla tre byggde upp viktig och varaktig forskning och utbildning vid Högskolan. Under de senaste tio åren har Carl Bennet stöttat Högskolan med resurser för Bennetprofessuren, en professur som har haft fyra innehavare med inriktning på hälsoinnovation, såväl teknikutveckling och innovationsutveckling som verksamhetsutveckling.

Motivering Sarah Pink

Under mer än tio år har Sarah Pink varit internationell gästprofessor och aktiv forskare vid Högskolan i Halmstad, i bland annat rektors strategiska satsning SCACA (Swedish Center for Applied Cultural Analysis) och därefter sex andra externt finansierade forskningsprojekt i samverkan med externa partner. Sarah Pink har bjudit in Högskolan i Halmstad som partner i ADM+s Centre of Excellence i Australien. Genom dessa engagemang har hon inte bara stöttat forskare och doktorander vid Högskolan i Halmstad, utan också varit delaktig i att skapa starka band mellan Högskolan i Halmstad och externa samarbetspartner.

Sarah Pink har varit med och utvecklat ett tydligt tvärvetenskapligt område inom informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad. Detta bygger på deltagande, samskapande och framtidsorienterad design av framväxande intelligenta teknologier, baserat på social, kulturell och samhällelig förståelse för hur man på ett ansvarsfullt sätt skapar hållbara framtider över nationer, sektorer och discipliner. Sarah Pink har engagerat sig i undervisning, handledning och utbyten på doktorandnivå mellan Högskolan i Halmstad och Monash University.

Hedras för framstående insatser

Hedersdoktorer utnämns som en uppskattning för framstående insatser med anknytning till Högskolans verksamhetsområde. Högskolan kan utse hedersdoktorer inom de tre områden som lärosätet har rätt att utfärda doktorsexamen inom – informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. Det är Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd som utser hedersdoktorerna.

Högskolan i Halmstad har nio hedersdoktorer:

  • Jan Einar Blomquist (innovationsvetenskap, utnämnd 2011)
  • Nicolas Hassbjer (informationsteknologi, utnämnd 2011)
  • Maj-Britt Sandlund (hälsa och livsstil, utnämnd 2013)
  • Jörgen Persson (hälsa och livsstil, utnämnd 2017)
  • Gun-Britt Lydén (hälsa och livsstil, utnämnd 2017)
  • Bertil Allard (innovationsvetenskap, utnämnd 2020)
  • Lennart Andrén (innovationsvetenskap, utnämnd 2022)
  • Carl Bennet (innovationsvetenskap, utnämnd 2023)
  • Sarah Pink (informationsteknologi, utnämnd 2023)

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt