Sök

Tre till hörande för prorektorsuppdraget

Nästa vecka, den 6 september, genomförs hörande med tre personer som har sökt uppdraget som prorektor på Högskolan i Halmstad.

Prorektor har ett centralt uppdrag med ansvar för olika högskoleövergripande strategiska frågor.

Blå himmel med toppen av svartpelare med Högskolans logotyp samt två byggnader i förgrunden. Foto.

De tre kandidaterna är:

 • Mark Dougherty, professor i informationsteknologi
 • Malin Hallén, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och i dag vicerektor med särskilt ansvar för utbildning, kvalitet och hållbarhet
 • Anders Nelson, docent i pedagogik, och i dag tillförordnad prorektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering

Prorektor har ett centralt uppdrag med ansvar för olika högskoleövergripande strategiska frågor. Prorektor tjänstgör i rektors ställe när hon inte är i tjänst och kommer i övrigt att ersätta rektor i den utsträckning som rektor bestämmer, exempelvis med att representera Högskolan i skilda sammanhang. Prorektor ska bidra aktivt till lärosätets profilering, leda och driva utveckling inom forskning, utbildning och samverkan, samt aktivt samverka med omgivande samhälle. Prorektor förväntas också delta i olika nationella och internationella sammanhang för att därigenom bidra till Högskolans utveckling. Det närmare innehållet i arbetsuppgifterna bestäms i samråd med rektor.

Tidsplan för att utse ny prorektor

 • 19 april: högskolestyrelsen beslutade om en ny process för att utse ny prorektor
 • 26 juni: sista ansökningsdag för uppdraget
 • 6 september: hörande av kandidater
 • 7 september:
  • hörandegrupperna ger ett kort skriftligt yttrande av respektive kandidat till rekryteringsgruppen
  • hörandegruppernas ordförande har muntlig avstämning
  • rekryteringsgruppen beslutar om vilken kandidat som ska föreslås till högskolestyrelsen
 • 12 september: högskolestyrelsens underlag skickas till MBL
 • 19 september: MBL
 • 28 september: högskolestyrelsen sammanträder och beslutar om ny prorektor

Rekryteringsgrupp för prorektorsrekrytering

Högskolestyrelsen har utsett en arbetsgrupp för att arbeta med rekryteringen och lämna förslag på prorektor till styrelsen för beslut. Förutom rektor Susanna Öhman som är ordförande består arbetsgruppen av Harald Castler, högskolestyrelsens ordförande, Kalle Jonasson, ledamot utsedd av Högskolans lärare, Catarina Coquand, högskoledirektör, Lena-Karin Erlandsson, akademichef, samt Victoria Gerelius, studentkårsrepresentant.

Tre hörandegrupper

Den 6 september hålls internt hörande med kandidaterna i tre olika hörandegrupper. Varje grupp har maximalt tio ledamöter.

 • en lärargrupp, där akademichef utser två personer från respektive akademi och de fackliga organisationerna utser två personer
 • en grupp med övrig personal där högskoledirektör utser åtta personer och de fackliga organisationerna utser två personer
 • en grupp med studenter som utses av studentkåren

Respektive hörandegrupp utser en ordförande och en sekreterare inom sig. Hörandegrupperna intervjuar kandidaterna och avger ett kort skriftligt yttrande om respektive kandidat till rekryteringsgruppen. Ordförande för respektive hörandegrupp stämmer dessutom av muntligt med rektor.

Lärare representeras av:

 • Charlotte Olsson (Akademin för företagande, innovation och hållbarhet, FIH)
 • Joakim Tell (FIH)
 • Ebba Sundin (Akademin för hälsa och välfärd, HOV)
 • Andreas Ivarsson (HOV)
 • Nicolina Månsson (Akademin för informationsteknologi, ITE)
 • Mattias Ohlsson (ITE)
 • Danielle Cudmore (Akademin för lärande, humaniora och samhälle, LHS)
 • Patrik Lilja Skånberg (LHS)
 • Rickard Melkersson (facklig företrädare, Saco-S)
 • Vakant (facklig företrädare, OFR)

Övrig personal representeras av:

 • Hilda Liberg (kommunikation)
 • Håkan Fasth (utbildningsstöd)
 • Brita Lundh (utbildningsstöd)
 • Eva Berg (HR)
 • Johannes Sandén (högskolekansliet)
 • Martin Lidén (ekonomiavdelningen)
 • Ulf Karlsson (IT)
 • Charlotte Andersson (Akademin för hälsa och välfärd)
 • Camilla Soto (facklig företrädare, OFR)
 • Vakant (facklig företrädare, Saco-S)

Publicerad

kontakt

 • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt