Sök

Malin Hallén blir ny prorektor

Högskolestyrelsen beslutade i går att utse Malin Hallén till ny prorektor vid Högskolan i Halmstad. Hon tillträder den 1 januari 2024 efter en rekryteringsprocess där fyra personer sökte uppdraget och tre kandidater gick vidare till hörande. Den grupp som har arbetat med rekryteringen menade, efter hörande och intervjuer med de tre slutkandidaterna, att Malin Hallén är den kandidat som bäst uppfyller kravprofilen.

”Malin Hallén har i sina olika uppdrag vid Högskolan visat stor skicklighet och genuint engagemang och är en god företrädare för Högskolan.”

Harald Castler, högskolestyrelsens ordförande

Porträttbild på kvinna i inomhusmiljö. Foto.

Malin Hallén blir ny prorektor från årsskiftet.

– Malin Hallén har i sina olika uppdrag vid Högskolan i Halmstad visat stor skicklighet och ett genuint engagemang och är en god företrädare för Högskolan. Hon har redan en viktig roll i Högskolans ledning och kommer att fortsätta så i sitt uppdrag som prorektor, säger Harald Castler, högskolestyrelsens ordförande.

Lång erfarenhet från många uppdrag

Malin Hallén är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och sedan år 2022 vicerektor med ansvar för utbildning, kvalitet och hållbarhetsfrågor. Hon var ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden under åren 2019–2022 och har tidigare varit avdelningschef, biträdande akademichef samt tillförordnad akademichef vid Akademin för hälsa och välfärd. Hon har varit anställd tills vidare vid Högskolan i Halmstad sedan år 2000.

– Jag är mycket glad och hedrad över förtroendet! Som prorektor vill jag vara med och skapa ännu bättre förutsättningar för medarbetare och studenter att göra ett gott arbete och trivas vid Högskolan i Halmstad. Jag har på olika sätt varit delaktig i stora delar av lärosätets resa fram till i dag och vill gärna använda dessa erfarenheter för att bidra i arbetet att fortsätta att utveckla och stärka lärosätets utbildning, forskning och samverkan, och även fortsätta att värna en god arbetsmiljö, säger Malin Hallén.

Malin Hallen efterträder Anders Nelson, som har varit tillförordnad prorektor sedan tidigare prorektorn Pernilla Nilsson lämnade uppdraget 2022 för att bli huvudsekreterare i Vetenskapsrådet. Utbildningsfrågor kommer även framöver att vara Malin Halléns viktigaste ansvarsområde.

”Vi står inför många utmaningar”

– Vi står inför många utmaningar som jag ser fram emot att få arbeta vidare med, till exempel urholkningen av anslag till högre utbildning, kompetensförsörjning och svårigheter att rekrytera inom särskilda ämnesområden. En ännu mer grundläggande, men också brännande fråga, är akademins roll och betydelse för att öka tilltron till vetenskaplig kunskap och fakta, säger Malin Hallén.

– Malin Hallén kommer att vara en stor tillgång för både Högskolan och mig själv som rektor. Det är viktigt för mig som ny rektor att få möjlighet att arbeta med en prorektor med gedigen förankring i Högskolans olika verksamheter. Malin Hallén är lyhörd och inkluderande men också tydlig och kommunikativ, vilket är egenskaper jag sätter stort värde på. Jag vill också passa på att tacka övriga sökande till uppdraget! De är alla goda kandidater till uppdraget som prorektor och jag är tacksam för det intresse och engagemang som alla har visat i processen fram till styrelsens beslut, säger rektor Susanna Öhman.

Prorektor är rektors ställföreträdare och agerar som rektor när rektor inte är i tjänst. Uppdraget som prorektor är treårigt, med möjlighet till förlängning.

Text: Selma Sedelius
Bild: Dan Bergmark

Fotnot: Protokollet från styrelsemötet där beslutet togs är ännu inte justerat.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt