Sök

Digitala verktyg ska motivera patienter att ta sina mediciner

Hur kan forskare hjälpa patienter att inse vikten av att ta sina mediciner? En forskargrupp vid Högskolan i Halmstad har fått tre miljoner kronor av Vinnova för ett samarbetsprojekt med Region Halland och företaget Affecto Sweden AB. Forskarna ska använda datautvinning för att utveckla digitala hjälpmedel som kan motivera patienter att hämta ut och ta sina receptbelagda mediciner.

Målet med forskningsprojektet – iMedA (Improving Medication Adherence through Person Centred Care and Adaptive Intervention) – är att öka sannolikheten för att patienter ska ta sin ordinerade medicin. Forskarnas första steg är att utvärdera riskerna med, och förstå anledningen till, att patienter inte hämtar ut sina mediciner. Som ett andra steg ska forskarna utveckla digitala verktyg som stöd för både läkare och patienter, som ska underlätta och motivera patienterna att hämta ut och ta sina mediciner.

– Projektet kombinerar kliniska kunskaper från sjukvården med kompetenser inom datautvinning i syfte att analysera omfattande data om de flesta aspekter inom vården. Det gör att Region Halland får en unik möjlighet att förstå patientens behov och vi tar ett steg närmare precisionsmedicin, säger överläkare Markus Lingman, verksam i sjukhusledningen och processledare för kardiologin i Halland.

Glad kvinna i trappa.

Anita Sant’Anna, universitetslektor vid Akademin för informationsteknologi och del av forskargruppen vid Högskolan i Halmstad.

Varför behöver jag min medicin?

– Vi fokuserar främst på patienter med högt blodtryck eftersom det är livsviktigt för denna patientgrupp att regelbundet ta sin medicin. Den kanske inte hjälper dem just nu, men medicinen kan förhindra framtida komplikationer som hjärtsvikt eller stroke, säger universitetslektor Anita Sant’Anna som ingår i forskargruppen vid Högskolan i Halmstad, och förklarar vidare:

– Det finns många anledningar till varför patienter inte hämtar ut och tar sina mediciner. Till exempel kan det bero på en brist i förståelse för hur viktigt det är att ta sin medicin, att patienten glömmer det eller att hen är rädd för eventuella biverkningar. Det kan också handla om dåligt förtroende för läkaren eller att patienten inte har råd med medicinen. Vi måste förstå anledningarna till problemet för att kunna skapa en lösning.

Forskningen leder till prototyp

Forskarna ska använda datautvinning, som är en process för att hitta mönster i stora datamängder, för att analysera patientdata. Analysen gör att patienters beteende kan förutspås, och därmed påverkas genom rätt råd och verktyg.

– I slutet av projektet, om ungefär tre år, kommer vi att ha en färdig prototyp till ett digitalt verktyg – både för patienten, till exempel i form av en app, och för sjukhuspersonal. Vår lösning ska passa in i Region Hallands digitala serviceplattform, säger projektledaren Slawomir Nowaczyk, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad, och betonar vikten av samarbetet med Region Halland:

– Detta nya projekt är ett viktigt steg i vårt forskningssamarbete med Region Halland. Samarbetet är en unik allians som vi har utvecklat under en längre tid.

Fler samarbetsprojekt planeras

Forskargruppen vid Högskolan i Halmstad utlyser just nu en postdoktoral tjänst för att stärka kompetensen i gruppen. Forskarna vill vidga forskningsområdet och kommer att initiera flera projekt kopplat till iMedA. Det pågår till exempel redan ett forskningssamarbete med Region Halland där doktoranden Awais Ashfaq använder artificiell intelligens för att förutse behov och resultat för bättre vård av hjärtsviktspatienter. Ett annat exempel är den tvärvetenskapliga forskargrupp vid Högskolan som arbetar med en intelligent ”pillerlåda” som kan hjälpa patienter som lider av demens att komma ihåg sin dagliga medicin.

Text: Louise Wandel
Bild: Joachim Brink

Läs mer

Artikel i Samspel: Artificiell intelligens förbättrar sjukvården Länk till annan webbplats.

Publicerad

kontakt

Dela