Sök

Högskolan ger kurs i cybersäkerhet för andra lärosäten

Cybersäkerhet blir ett allt viktigare ämne – inte minst för studenter inom IT – att lära sig. Det måste finnas kompetens för att hindra den lavinartade ökningen av cyberattacker mot offentliga och privata IT-system – och mot enskilda individers digitala identitet. Högskolan i Halmstad bedriver både utbildning och forskning inom området och har fått förtroendet att hålla i cybersäkerhetskurser för andra lärosäten i Sverige, Danmark, Finland, Estland och Lettland.

En av de ledande aktörerna för kurser inom cybersäkerhet är Cisco Networking Academy. Det är ett samarbete mellan lärosäten över hela världen och företaget Cisco Systems, som tillhandahåller produkter och tjänster inom nätverk och datakommunikation.

– Högskolan i Halmstad är ett så kallad Cisco Instructor Training Center. Det innebär att vi har rättigheten att utbilda både instruktörer och studenter inom Cisco Networking Academys olika kurser, berättar Malin Bornhager, ansvarig för Högskolans kandidatprogram i IT-forensik och informationssäkerhet.

Initierar samarbete för bättre utbildning inom cybersäkerhet

Cybersäkerhet kan beskrivas som en samling säkerhetsåtgärder, riskhanteringsmetoder och tekniker som används i syfte att bevara digital konfidentialitet, riktighet, spårbarhet och tillgänglighet för att förhindra IT-relaterad brottslighet. I början av januari samlades ett tiotal lärare från fem olika lärosäten i Sverige, Danmark, Finland, Estland och Lettland på Högskolan i Halmstad för att certifieras inom ramen för den senaste Ciscokursen i cybersäkerhet.

– Cyberattacker och annan IT-relaterad brottslighet är ett reellt hot i dag. Det är oerhört viktigt att vi som utbildar framtidens arbetstagare inom IT-säkerhet samarbetar för att kunna ligga steget före brottslingarna. I samband med kurscertifieringen har vi även initierat ett nätverk för oss som undervisar inom IT-säkerhet så att vi kan utbyta erfarenheter och material samt diskutera undervisningsformer, säger Olga Torstensson, ansvarig för Högskolans magisterprogram i nätverksforensik.

– Instruktörsträningen och kurscertifieringen anordnad av Högskolan i Halmstad med stöd av Cisco gör det möjligt att börja undervisa studenter i Norden och Baltikum i vår nya kurs CCNA Cybersecurity Operations. Kursen fokuserar på hur man övervakar, upptäcker och reagerar på hot mot cybersäkerhet, säger Karol Kniewald Partner Manager vid EMEAR, Corporate Affairs, Cisco Systems.

Text: Louise Wandel
Bild: Ida Fridvall

IT-relaterad brottslighet har ökat med 949 procent

Enligt den officiella kriminalstatistiken har anmälda brott med IT-inslag (till exempel datorbedrägeri, det vill säga bedrägeri genom internet och dataintrång), sammantaget ökat med 949 procent mellan år 2006 och 2015.

Källa: Brottsförebyggande rådet, rapport 2016:17, IT-inslag i brottsligheten och rättsväsendets förmåga att hantera dem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På kursen deltog lärare från följande lärosäten:

  • Blekinge tekniska högskola, Sverige
  • Business College Helsinki, Finland
  • Tallinn University of Technology, Estland
  • TEC Technical Education, Danmark
  • Transport and Telecommunication Institute, Lettland

Publicerad

kontakt

Dela