Sök

Gerry Andersson får Högskolans pris för samverkan och innovation 2019

För tredje gången delar Högskolan i Halmstad ut priset för samverkan och innovation. I år är den värdiga vinnaren Gerry Andersson, samverkans­koordinator på Akademin för hälsa och välfärd.
– Det är fantastiskt roligt. Jag är både stolt och glad, och samtidigt ödmjuk eftersom jag vet att det är många som jobbar mycket och bra med samverkan, säger Gerry Andersson. 

”Det här jobbet har gett mig många kontakter, många nätverk och många fina möten.”

Gerry Andersson, samverkanskoordinator

Efter flera års arbete på Högskolan kan nu Gerry Andersson titulera sig proffs på samverkan, och han beskriver samverkan som ett medel för att utveckla Högskolans verksamhet.

– Jag har jobbat på Högskolan i snart tio år och jag har fått mycket kunskap och erfarenhet av samverkan, och till exempel vikten av att hålla våra samverkansprojekt väldigt nära vår kärnverksamhet, som är utbildning och forskning. Samverkan är främst ett medel för att utveckla just utbildning och forskning, säger Gerry Andersson.

Framgångsrecept för samverkan

Gerry Anderssons arbete med samverkan består till exempel av avtalsfrågor med externa parter och att medverka i utvecklingsprojekt. Just nu arbetar han mycket med studentsamverkan som till stor del består av studenters examensarbeten i samarbete med verksamheter och organisationer. Han hoppas att många studenter vill skriva sina examensarbeten utifrån behov i kommunerna runt omkring Högskolan. Det finns många intressanta frågor som studenterna skulle kunna belysa i sådana arbeten, till exempel hälsofrämjande stadsutveckling eller hållbarhet.

En man står och ler mot kameran

Gerry Andersson, samverkanskoordinator, får Högskolans pris för samverkan och innovation.

Utöver detta arbetar Gerry Andersson mycket med förankring och att skapa relationer.

– Jag tycker väldigt mycket om att ha en pågående dialog med olika parter. Jag menar samtal som får lov att ta lite tid, att vi inte söker direkta resultat omedelbart. Det handlar om att vi behöver ha etablerade relationer och när ”möjlighetsfönstret”, the window of opportunity, öppnas, då ska vi vara redo. Då kan vi agera och etablera samarbete mycket, mycket snabbare, säger Gerry Andersson och fortsätter:

– Några nycklar som jag återkommer till när det gäller samverkan och samskapande är förankringsarbete. Det är viktigt att synliggöra förväntningar, både de som vi har från utbildnings- och forskningssidan, och de som våra samarbetsparter har på oss. Knepet är att ställa frågorna: Kan vi mötas? Ryms förväntningarna inom våra möjlighetsramar? Därefter kan man konkretisera sina mål så att vi skapar ”win-win-situationer”. Det kan vara så att effekterna av samarbetet inte syns simultant, men på sikt måste det bli lika mycket ”win” för var och en.

Kaffe + samverkan = sant

Samverkan handlar även om mycket om personliga egenskaper och engagemang, menar Gerry Andersson. Hans bästa tips är att lyssna mycket, skapa förtroende och ha kunskap om både sin egen organisations möjligheter och begränsningar, och också förstå andra organisationers möjligheter och begränsningar. En annan viktig framgångsfaktor är – kaffe, det kan aldrig underskattas för att skapa god samverkan:

– Kaffe är ett jättebra sätt att knyta kontakter och skapa relationer, säger han och skrattar.

En man lutar sig över en stol och ser in i kameran


Samverkan och innovation

Priset för samverkan och innovation delas inte ut till den som endast har gjort ett framstående samverkansarbete, det måste också ha skett på ett innovativt sätt. I årets motivering beskrivs Gerry Andersson som en sann innovatör.

– Innovation, nytänkande och att använda metoder på nya sätt kan göras inom vilket område som helst. Jag försöker att jobba med att hitta nya medel och metoder för att nå just ett samverkanstillstånd eller ett tillstånd av samskapande, som är det ord jag gillar allra bäst när det gäller samverkan. Det handlar om att finna vägar och kontaktpunkter, och där får man ibland vara ganska pragmatisk, även om jag är en person som verkligen vill hålla mig till organisationens linjestruktur och föra rätt diskussion på rätt nivå. Men jag tror att den där delen att vara pragmatisk och försöka hitta lösningar ligger inom ramen för innovation.

Att hitta lösningar och att arbeta strategiskt med samverkan är något som Gerry Andersson är bra på men när samverkansarbetet går trögt, brukar han tänka på ett citat av den amerikanske journalisten H.L. Mencken:

– ”For every complex problem, there is an answer that is clear, simple and wrong”, säger han och betonar det sista ordet.

Poängen är att det är viktigt att ta sig tid att skapa förståelse och få fördjupad kunskap om utmaningar. Det handlar om hur det kan bli när man ställer krav på att hitta en snabb lösning.

Läs motiveringen:

"Gerry Andersson har en förmåga att knyta kontakter, skapa goda relationer och på ett framgångsrikt sätt få samverkan att blomstra. Gerry Andersson har som projektledare tidigare drivit HiCube Kompetenta vården och genom projektet byggt grunden för ESF-projektet Digga Halland. Som samverkanskoordinator drivs Gerry Andersson av att hitta gemensamma intressen och knyta samman personer som tillsammans kan skapa värdefulla utbyten. Han är inte enbart en ”match maker”, han är även en sann innovatör som försöker hitta nya vägar och nya sätt att se på saker. Att se till helheten och alltid försöka bidra med vad han kan, genomsyrar Gerry Anderssons sätt att arbeta. Dessutom arbetar han intensivt med verksamhetsförlagd utbildning, VFU, där Högskolans studenter får goda chanser att praktisera sina teoretiska kunskaper i Hallands vård- och omsorgsverksamheter. På många sätt är Gerry Andersson en möjliggörare och viktig resurs för Högskolan i Halmstads samverkan. Han förtjänar därför denna utmärkelse."

”Det har gett mig vänner både i Sverige och utomlands”

En samverkanskoordinator sysslar med många olika saker och träffar många olika personer, och det är just det som Gerry Andersson gillar bäst med sitt jobb.

– Det mesta med mitt jobb är väldigt roligt. Det finns frustration ibland när det inte går så som vi vill att det ska, men det är ett jätteroligt jobb. Det är ett socialt arbete där jag får möta engagerade människor, både i vår organisation och i våra partnerorganisationer. Jag får röra på mig och finnas i olika forum. Det är ett ganska fritt jobb under eget ansvar.

Gerry Andersson har ett arbete som han tycker mycket om, och han ser att det gett honom många fördelar, både i arbetslivet och privat.

– Professionellt ger det mig många utblickar och inblickar i hur man jobbar i andra verksamheter. Det tycker jag är spännande ur många perspektiv. Mer privat har det också gett mig vänner, både i Sverige och utomlands, och det är väldigt roligt, säger han och ler.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt