Sök

Bertil Allard utsedd till hedersdoktor

Högskolan i Halmstad har utsett entreprenören Bertil Allard till hedersdoktor i innovationsvetenskap. Bertil Allard har på olika sätt samverkat med Högskolan i Halmstad under 20 år.

”När jag fick beskedet fick jag tårar i ögonen, så stort är det för mig. Högskolan i Halmstad har alltid varit ett otroligt fint lärosäte, som jag alltid har älskat. Det som främst har imponerat på mig är förmågan till gränsöverskridande.”

Bertil Allard

Bertil Allard är i dag pensionär och har under hela sitt liv varit entreprenör och företagare. Oftast har hans intresse och affärsinriktning kretsat kring hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning, och hälsoinnovation. Han har varit styrelseordförande och ägare i Camp Scandinavia AB och Hörsam. Han var ordförande i Hälsoteknikalliansen från starten till dess avveckling.

Porträttbild av man som tittar in i kameran. Foto

Bertil Allard

– Jag känner en enorm glädje och stolthet över utnämningen. När jag fick beskedet fick jag tårar i ögonen, så stort är det för mig. Högskolan i Halmstad har alltid varit ett otroligt fint lärosäte, som jag alltid har älskat. Det som främst har imponerat på mig är förmågan till gränsöverskridande, säger en påtagligt rörd Bertil Allard när han får beskedet.

– Under åren har jag arbetat med teknik, ekonomi och vård, många gånger i samma projekt. Högskolan i Halmstads förmåga att bryta traditionella mönster jämte enkelhet och vänlighet, med bibehållen akademisk skärpa, har min största respekt. Personliga förhållanden har gjort att jag under de senaste åren inte har kunnat vara med på de många, spännande aktiviteter som Högskolan i Halmstad arrangerar, vilket är mycket sorgligt, fortsätter Bertil Allard.

Allians lade grunden för profilområde

Det var i samband med bildandet av Hälsoteknikalliansen som Bertil Allards samverkan med Högskolan i Halmstad inleddes. Hälsoteknikalliansen bildades i början av 2000-talet för att företag, offentlig sektor och akademin enklare skulle kunna samverka kring hälsoinnovationer.

2016 avvecklades Hälsoteknikalliansen och nära en kvarts miljon kronor donerades till Högskolan i Halmstad i form av stipendier, öronmärkta för studenter som utvecklar idéer inom hälsoteknikområdet. Så sent som i fredags, den 5 juni, i samband med Högskolans avslutningsvecka, delades tre stipendier ut i Hälsoteknikalliansens namn. Såväl Hälsoteknikcentrum Halland som profilområde Hälsoinnovation har sina rötter i Hälsoteknikalliansen.

En verklig eldsjäl med brett engagemang

– Bertil Allard är en verklig eldsjäl som under många år haft ett brett engagemang i Högskolans verksamhet. Forsknings- och utbildningsnämnden menar att hans insatser på flera sätt har bidragit till lärosätets utveckling och då med särskilt fokus på innovation och samverkan, säger Malin Hallén, nämndens ordförande, och fortsätter:

– Att utnämnas till hedersdoktor vid Högskolan i Halmstad betyder att du har spelat en viktig roll i lärosätets utveckling och att du på ett mycket konkret sätt har bidragit i forskningen och utbildningen inom de områden där vi har rättigheter att examinera på forskarnivå. Hedersdoktoratet är ett sätt för oss att uppmärksamma personer som vi på olika sätt samarbetar med och som är en inspirationskälla för både studenter och medarbetare.

Bertil Allard utses till hedersdoktor i innovationsvetenskap och promoveras vid Högskolans nästa akademiska högtid.

Text: Lena Lundén
Bild: Joachim Brink

Motivering till utnämningen av Bertil Allard

Bertil Allard har med sin långa erfarenhet av entreprenörskap och företagsbyggande inom ortopedteknik varit en aktiv och drivande partner i Högskolan i Halmstads samverkan med omgivande samhälle. Han har under många år varit engagerad i lärosätets utbildning och forskning och varit både mentor och inspiratör i student- och doktorandprojekt inom flera ämnesområden. Vid upprepade tillfällen har han gjort betydelsefulla insatser som kritisk vän och näringslivsrepresentant i lärosätets satsningar på kunskapsutveckling inom hälsoteknik med människors förbättrade livskvalitet i fokus.

Bertil Allards engagemang i den tidiga ideella föreningen Hälsoteknikalliansen lade bland annat grunden för Hälsoteknikcentrum Halland vid Högskolan i Halmstad, vilket i sin tur skapade grundförutsättningarna för Högskolans profilområde Hälsoinnovation. Hälsoteknikalliansen startade som ett samverkansprojekt i syfte att stimulera och bygga kunskap om hur ny teknik kan utgöra lösningar på hälsorelaterade utmaningar. Föreningens inflytande på Högskolans verksamhet och långsiktiga utveckling har varit mycket stort och syns i dag bland annat i de stipendier som årligen delas ut till studenter vid lärosätet, som utvecklar idéer inom hälsoteknikområdet.

Hedras för framstående insatser

Hedersdoktorerna utnämns som en uppskattning för framstående insatser med anknytning till Högskolans verksamhetsområde. Högskolan kan utse hedersdoktorer inom de tre områden som lärosätet har rätt att utfärda doktorsexamen inom – informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. Det är Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd som utser hedersdoktorerna.

Högskolan i Halmstad har sedan tidigare fem hedersdoktorer:

  • Jan Einar Blomquist (innovationsvetenskap, utnämnd 2011)
  • Nicolas Hassbjer (informationsteknologi, utnämnd 2011)
  • Maj-Britt Sandlund (hälsa och livsstil, utnämnd 2013)
  • Jörgen Persson (hälsa och livsstil, utnämnd 2017)
  • Gun-Britt Lydén (hälsa och livsstil, utnämnd 2017)

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt