Sök

Stipendieregn över Högskolan när Sparbanksstiftelsen Kronan belönade framstående examensarbeten

I fredags, 26 november, var det åter dags för Sparbanksstiftelsen Kronans årliga uppmärksammande av studenter som har utmärkt sig extra genom sina examensarbeten. I år fick tidigare studenter från Högskolans samtliga akademier dela på sammanlagt 250 000 kronor.

”Det är viktigt för utvecklingen i vår region att den högre utbildningen håller hög klass och att unga människor blir väl rustade för samhällets utmaningar och förändringar. Ni gör skillnad – det ska ni ta med er!”

Lars Ekman, vd Sparbanksstiftelsen Kronan

Gruppbild med många personer som tittar in i kameran och ser glada ut. Flera av dem har blomsterbuketter och stora checkar som de håller i händerna. Några sträcker upp armarna i luften i segergest.

Sparbanksstiftelsen Kronan delar varje år ut stipendier till framstående examensarbeten vid Högskolan i Halmstad, Blekinge tekniska högskola och Linnéuniversitetet. Den sammantagna summan är 900 000 kronor, och i år tilldelas alltså 250 000 av dem studenter som i våras tog examen från Högskolan i Halmstad.

– Vi gläds åt den kreativitet och kunskap som många examensarbeten uppvisar och hoppas att de medför utveckling av såväl studenterna själva som högskolorna samt företag inom stiftelsens område. Året har präglats av pandemi och restriktioner, men trots det har studenternas arbeten hållit minst lika hög klass som tidigare år, sade Lars Ekman, verkställande direktör för Sparbanksstiftelsen Kronan, vid stipendieutdelningen i fredags.

Projekt med anknytning till profilområde Hälsoinnovation

I år har det kommit in hela 298 ansökningar från de tre lärosätena. Av dem belönas 29 examensarbeten, varav åtta från Högskolan i Halmstad. Två av projekten fick 50 000 kronor var. För övriga sex projekt var summan 25 000 kronor vardera.

I projektet Blood Simpling har Lisa Eliasson och Frida Svensson, Utvecklingsingenjörsprogrammet, utvecklat ett hjälpmedel som ger bättre förutsättningar för att den venösa blodprovtagningen ska lyckas på första försöket. Produkten gör venerna i patientens arm tydligare och enklare att sticka i, och det blir därmed enklare för sjukvårdspersonalen att lyckas med provtagningen. Examensarbetet utsågs vid Högskolans examensmässa Utexpo tidigare i år till bästa examensarbete inom Utvecklings­ingenjörsprogrammet och belönades då med ett stipendium på 100 000 kronor från Lektor Sten Fåhrés minnesfond, och nu var det alltså dags igen.

– Det betyder jättemycket att få det här stipendiet, kommenterar Lisa Eliasson, och Frida Svensson instämmer:

­– Ja, det känns verkligen jättekul Det ger oss en chans att jobba vidare med projektet.

Två personer med studentmössor och diplom.

Frida Svensson och Lisa Eliasson fick i våras ett stipendium på 100 000 kronor från Lektor Sten Fåhrés minnesfond för sitt projekt Blood Simpling.

I projektet Maximus har Max Bergman och Rasmus Andréasson, Utvecklingsingenjörsprogrammet, tillsammans med Eleiko tagit fram en produkt som gör det möjligt för personer med begränsad rörlighet att styrketräna. Också Max Bergman och Rasmus Andréasson belönades för sitt projekt vid årets Utexpo, då de vann andra pris för bästa examensarbete vid Utvecklingsingenjörsprogrammet och fick ta emot 50 000 kronor.

– Det är så klart jätteroligt att projektet uppmärksammas på det här sättet, men framför allt känns det bra att ha utvecklat en produkt som kan göra skillnad och påverka livet positivt för många, berättar Rasmus Andréasson.

Fyra personer ler och tittar in i kameran. Två av dem har blommor, diplom och prischeck. Foto

Max Bergman och Rasmus Andréasson är glada över att ha utvecklat en produkt som kan göra skillnad och påverka livet positivt för många. Här flankeras de av Lars Ekman, vd för Sparbanksstiftelsen Kronan och och Cecilia Sjögren, kontorschef Swedbank i Halmstad.

Examensarbeten som ligger rätt i tiden

Julia Mared och Wilma Larsson, Sjuksköterskeprogrammet, fick ta emot 25 000 kronor för sitt projekt Äldre personers upplevelser av att leva med urininkontinens – en litteraturstudie. Urininkontinens är ett stort folkhälsoproblem och påverkar de drabbades livskvalitet. Studien visar att den som drabbas av urininkontinens ofta känner skam och rädsla, och att upplevelsen kan bli mindre negativ genom sjuksköterskor som stödjer och visar respekt.

Joakim Arnberg och Theodor Möll, Ämneslärarprogrammet, belönades också med 25 000 kronor för sitt projekt Communication Over Virus-Induced Distance: A Qualitative Study of English Learning. De har undersökt hur svenska engelsklärare, med hjälp av teknik, har anpassat sin undervisning till distansundervisning under covid-19-pandemin.

Två personer med blombuketter tittar in i kameran.

Theodor Möll och Joakim Arnberg fick ett stipendium på 25 000 kronor för sitt examensarbete från Ämneslärarutbildningen. Numera är de lärare på en gymnasieskola och undervisar i engelska.

Också Andreas Häggström och Karl-Johan Djervbrant, från programmet Civilingenjör i datateknik, fick ett stipendium på 25 000 kronor för sitt projekt Advanced Route Optimization with Focus on the Sustainability Aspects of Vehicle Routing, Utilizing Novel Methods for Social Sustainability. I projektet har de undersökt hur uppsamlingen av elektriskt avfall kan göras på ett hållbart sätt, såväl socialt, ekonomiskt som miljömässigt.

Stipendier på 25 000 kronor fick också:

  • Felix Nilsson, programmet Civilingenjör i datateknik, för Joint Human-Machine Exploration of Industrial Time Series Using the Matrix Profile.
  • Emilia Trygg och Lovisa Karlsson, programmet Organisering och ledning av arbete och välfärd, för När det ovanliga blir det nya normala: En fenomenologisk studie om offentligt anställdas upplevelse av hemarbetet under pandemin och framtidsvision om arbetet post Covid-19.
  • Julia Bülow och Aida Ekberg, Civilekonomprogrammet, för Upp till bevis: hållbarhet kontra kris. En kvalitativ studie om hur ledare upplever dualiteten mellan krisledarskap och hållbart ledarskap i en unik och komplex omgivning.

– Genom att dela ut stipendier för väl genomförda examensarbeten vill vi belöna en riktigt god prestation och uppmuntra stipendiaterna till fortsatta framgångar inom fortsatta studier eller i arbetslivet. Det är viktigt för utvecklingen i vår region att den högre utbildningen håller hög klass och att unga människor blir väl rustade för samhällets utmaningar och förändringar. Ni gör skillnad, och det ska ni ta med er! sade Lars Ekman till stipendiaterna.

Också rektor Stephen Hwang gratulerade stipendiaterna:

– Som rektor känner jag mig väldigt stolt! De här examensarbetena ligger helt rätt i tiden. Det är dessutom roligt att se att en del jobbar vidare med sina projekt, antingen hos sin arbetsgivare eller i egna företag. Ett stort grattis från oss på Högskolan i Halmstad!

Text: Christa Amnell
Bild: Dan Bergmark

Sparbanksstiftelsen Kronans stipendier

Varje år delar Sparbanksstiftelsen Kronan ut stipendier för framstående examensarbeten vid Högskolan i Halmstad, Blekinge tekniska högskola respektive Linnéuniversitetet.

I år belönas totalt 29 examensarbeten som – enligt Sparbanksstiftelsen Kronans kriterier – har fokus på hög kreativitet, ny teknik, praktisk relevans, teknisk nytta, affärspotential, nyföretagande – eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor. Den sammanlagda stipendiesumman för år 2021 är 900 000 kronor för de tre lärosätena.

Jury för Högskolan i Halmstad

  • Pernilla Nilsson, professor och prorektor med särskilt ansvar för utbildningsfrågor
  • Cecilia Sjögren, kontorschef Swedbank
  • Margit Bik, styrelseordförande Sparbankstiftelsen Kronan

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt