Sök

Studenter på studieresa för framtidens energiförsörjning

En höjdpunkt på programmet Ingenjör i hållbar energi är den årliga programresan. Resan är ett mycket uppskattat inslag för samtliga årskurser på programmet, där tema och destination ändras för varje år. Under ett par dagar i maj var det dags för årets resa.

Gruppbild på lärare, forskare och studenter utomhus på en gräsmatta. Foto.

På årets programresa begav sig lärare, forskare och studenter med buss norrut för ett fullspäckat schema. Norr om Halmstad väntade totalt sex studiebesök på två dagar.

Biogas och vattenkraft

Programresan startade vid biogasanläggningen Vessige Biogas utanför Falkenberg. Det är en gårdsbaserad anläggning som har bildats av ett 30-tal lantbrukare och energi-intressenter lokalt i området. Biogas är en förnybar energikälla som framställs ur biomassa, som till exempel växter och växtdelar. Rester från lantbrukarnas verksamhet går till Vessige Biogas för att i nästa steg förädlas och användas till drivmedel och växtnäring. När biogasen används som drivmedel eller för att producera värme och el förbränns gasen – men inga skadliga ämnen utsöndras i naturen.

– Det är intressant att se hur resurser kan användas lokalt för att skapa värdeströmmar. På så sätt kan lantbrukare få intäkter från sin verksamhet men även minska behovet av köpt el och bränsle, förklarar Helge Averfalk, universitetslektor i energiteknik och programansvarig för programmet Ingenjör i hållbar energi.

Ett besök gjordes också vid det kulturminnesmärkta Olidans kraftverk, som är svenska statens första vattenkraftprojekt. Kraftverket är över hundra år gammalt och ligger vid Göta älv, nedanför vattenfallen i Trollhättan. Här fick studenterna möjlighet att lära sig om viktig teknikhistoria.

"Det är ett värde för studenterna att kunna se resultatet så tydligt. Det är lätt hänt att energitekniken annars enbart blir ekvationer i kurslitteraturen."

Helge Averfalk, universitetslektor i energiteknik och programansvarig för Ingenjör i hållbar energi

Nystartade företag på framfart

På Högskolan i Halmstad finns världsledande forskning inom fjärrvärmeteknik, och även programmet Ingenjör i hållbar energi har ett kursmoment inom ämnet. Det var därför givet att även göra ett studiebesök på fjärrvärmeföretaget Powerpipe. En grupp som spetsade öronen vid det här besöket var andraårsstudenterna, som passande nog vid tillfället läste en kurs i fjärrvärmeteknik.

Ingenjörsstudenterna fick även veta mer om två nystartade företag inom förnybar energi: Heart Aerospace och Modvion. Det förstnämnda utvecklar elflygplan i Göteborg, men har sedan i maj enats med Halmstads kommun en gemensam plan för att etablera delar av företagets verksamhet på Halmstad City Airport.

Modvion är ett klimatneutralt företag som håller sig i framkanten genom att utveckla vindkraftorn i trä.

– Modvion var definitivt mitt favoritstopp. Det var väldigt nytänkande och speciellt, säger Hadi Ali, som är tredjeårsstudent på programmet Ingenjör i hållbar energi och var en av de tjugotal studenter som följde med på resan.

Mörkhårig man med skägg och glasögon står utomhus med öppna armar och ler mot kameran. Han har på sig jeans och en rutig skjorta. Foto.

Studenten Hadi Ali tycker att det var en välplanerad resa där samtliga årskurser kunde hämta mycket kunskap från varje besök.

Innan hemresan besökte studenterna Hertings kraftstation i Falkenberg. Här har de byggt om sitt vattenkraftverk för att fiskar lättare och säkrare ska kunna passera anläggningen. Omställningen har inneburit en rejäl kostnad men fördelarna har vägt tyngre i form av minskad elförbrukning och stora förbättringar för den biologiska mångfalden.

– Det är ett värde för studenterna att kunna se resultatet så tydligt. Det är lätt hänt att energitekniken annars enbart blir ekvationer i kurslitteraturen, säger Helge Averfalk.

Hadi Ali instämmer:

Att få se det på plats är en helt annan upplevelse.

”Min mor köpte ofta pappersvindsnurror till mig”

Studenten Hadi Ali kommer ursprungligen från Syrien och kom till Sverige år 2017. Efter att ha läst IB-programmet på gymnasiet, och därefter på Komvux, blev han antagen på programmet Ingenjör i hållbar energi hösten 2020. Hadi Ali har sedan länge vetat om att han ska arbeta med förnybar energi.

– När jag var liten lekte jag ständigt med pappersvindsnurror. Min mor köpte ofta pappersvindsnurror till mig, och jag insåg snabbt att jag ville jobba med vindkraft när jag blev stor, säger Hadi Ali nostalgiskt.

Mörkhårig student i skägg och glasögon ler mot en vindsnurra i miniatyr som drivs av kokande vatten.

Hadi Ali har sedan barnsben varit intresserad av vindkraft.

Utbildningen har dock visat sig vara en ögonöppnare även för andra områden. Den teknik som Hadi Ali är mest intresserad av är fortfarande vindkraft, men han medger nu, efter tre år av studier om olika typer av energiförsörjning och elkraftteknik, att systemtänket lockar honom ännu mer. Programresan, tycker han, är ett perfekt inslag för att se hur omställningen till förnybar energi ser ut rent praktiskt och för att bli påmind om att ha en flexibel inställning till innovationer.

– Min största lärdom från den här resan är att man inte alltid behöver tänka långt utanför boxen i omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Visst måste man kunna tänka brett och annorlunda, men ibland ska man bara ställa sig frågan ’hur kan jag förbättra den här innovationen?’, konstaterar Hadi Ali.

Text: Katarina Tran
Bild: Privat och Katarina Tran

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt