Sök

Ingenjör i hållbar energi

180 hp

Vill du hjälpa till att tackla den klimatutmaning som världen står inför? Som ingenjör i hållbar energi spelar du en viktig roll i att skapa framtidens hållbara samhälle. För att nå upp till regeringens mål om att Sveriges energiförsörjning ska vara 100 procent förnybar senast år 2040 behövs dina kunskaper om energisystem, energi­effektivisering och smart energianvändning. Skapa en meningsfull framtid – för dig själv och för kommande generationer!

Om utbildningen

Vad är ingenjör i hållbar energi?

Sverige har fantastiska förutsättningar för förnybar energiförsörjning. Vi ligger långt fram inom området i jämförelse med resten av EU och världen i stort. Högskolan i Halmstad har lång erfarenhet av både forskning och utbildning kring hållbar energi. Högskolans forskning inom fjärrvärmeteknik är världsledande. Ämnesområdet är varierat, brett och djupgående, och nära kopplat till klimat, miljö och ekonomi.

Programmet Ingenjör i hållbar energi förbereder dig för att delta i omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem. Kurserna handlar bland annat om vindkraft, solenergiteknik, bioenergi och fjärrvärme. Du får också kunskaper kring områden som CAD och ingenjörsmetodik, mekanik och elkraftsystem.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

År 1

År 2

 • Elkraftsystem I, 7,5 hp
 • Styr- och reglerteknik, 7,5 hp
 • Elektriska drivsystem, 7,5 hp
 • Elanläggningar för förnybar energi, 7,5 hp (på engelska)
 • Bioenergi, 7,5 hp (på engelska)
 • Vindkraftteknik, 7,5 hp (på engelska)
 • Fjärrvärmeteknik, 7,5 hp (på engelska)

Valbara kurser 7,5 hp:

 • Flervariabelsanalys, 7,5 hp
 • Industriell ekonomi, 7,5 hp

År 3

 • Installationsteknik och vatten- och avfallsteknik, 7,5 hp
 • Hållbar projektledning, 7,5 hp
 • Solenergiteknik, 7,5 hp
 • Vetenskaplig metod och teknisk forskning, 7,5 hp
 • Energisystemets styrmedel, 7,5 hp
 • Examensarbete inom energiteknik, 15 hp

Valbara kurser 7,5 hp:

 • Byggprojektledning, 7,5 hp
 • Energiteknisk praktik, 7,5 hp

Programansvarig berättar

”Jag tycker inte att man ska jobba bara för lönen. Man måste skapa förändring i samhället.”

Hadi Ali, student på Ingenjör i hållbar energi, 180 hp

Samarbete med arbetslivet

Under studietiden har du möjlighet att göra praktik för att få en extra bra start i yrkeslivet. Du kommer också att göra studiebesök på olika företag och energianläggningar.

Testa, pröva och experimentera

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter. Studiemiljön är modern med många spännande laborativa miljöer, till exempel Fab Lab, Rydberg Core Laboratory, Digitalt laborativt centrum, Hälsolabbet och Halmstad Intelligent Home. Högskolan har också ett eget energilabb där du kommer att spendera en hel del av din tid.

Praktiska och utforskande moment är vanliga i utbildningen, och du får vara aktiv i ditt eget lärande. Laborationer, arbete med digitala verktyg, studiebesök, fallstudier och projektarbeten finns integrerat under hela utbildningen. Högskolan har också tillgång till ett vindkraftverk som du kommer att få besöka.

”Med aktiva forskare som lärare har studenterna möjlighet att få en mer direkt kontakt med forskningsfronten.”

Urban Persson, professor

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en högskoleingenjörsexamen i energiteknik.

Vad kan du jobba med?

Som ingenjör i hållbar energi är du efterfrågad på arbetsmarknaden, både i näringsliv och offentlig sektor. Du kan vara med i organisationers arbete med att skapa en hållbar framtid, till exempel genom att organisera energitillförsel eller bidra till att ny teknik används på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Andra möjliga arbetsuppgifter finns inom utveckling och utvärdering, system- och teknikanalyser, rådgivning och information, drift och underhåll, projektering, planering och dimensionering.

Tidigare studenter arbetar bland annat som ingenjörer på utvecklingsavdelningar och som konsulter inom förnybar energi, till exempel elkraftsberedare, energiingenjör, Energy System Designer, fastighetsingenjör, fjärrvärme- och fjärrkyleprojektör, elnätsprojektör och elkraftsprojektör.

”Mitt arbete är väldigt varierat. Det är allt från att vara ute i fält till att sitta på kontoret och rita i kartprogram.”

Emelia Lindh, alumn

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till avancerade utbildningar, till exempel Högskolans program Masterprogram i industriell organisation och innovation, 120 hp, och Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö, 120 hp.

Studera utomlands

Porträtt av en ung man. Foto.

Siri Blückert berättar om sin praktik

Porträtt av en ung man. Foto.

Studenter på studieresa för framtidens energiförsörjning

Fem studenter står med cyklar framför Högskolans entré. Foto.

Viktoria Fischer arbetar med hållbar utveckling

Fem studenter står med cyklar framför Högskolans entré. Foto.

Studenter vill ta kraftvärmen till Burundi

Fem studenter står med cyklar framför Högskolans entré. Foto.

Programresa till jättar inom dansk vindkraftsindustri

Ung tjej i neongul jacka och hjälm längst upp i ett vindkraftverk. Foto.

Fem frågor till studenten Emelie Nilsson

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2023

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Finslipa dina mattekunskaper

Vi rekommenderar dig som ska börja läsa en teknik- eller ingenjörsutbildning att fräscha upp dina kunskaper i matematik.

På antagning.se hittar du kurser som går under sommaren samt höst- och vårterminen. Det finns flera alternativ vid olika högskolor och universitet, både på plats och på distans.

Antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa kursen Sommarmatte som en MOOC-kurs. Det innebär att du läser kursen på egen hand och bara behöver registrera dig för att kunna komma i gång.

Sommarmatte.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10008

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela