Sök

Avdelningar vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet finns fyra avdelningar.

Avdelningen för bygg- och energiteknik

Avdelningen för bygg- och energiteknik bedriver utbildning och forskning inom bygg och energi.

Inom energiteknik bedrivs forskning inom fjärrvärme, vindkraft, biogas och smart energianvändning. Inom fjärrvärme behandlas till exempel lågtemperatursytem och utbyggnad av fjärrvärme i Europa och Kina.

Byggruppen

På byggingenjörsprogrammet är inriktningen dels byggkonstruktion och projektering, dels byggproduktion och projektledning. Inriktningen på energiingenjörsprogrammet är förnybar energi.

Forskning inom byggteknik bedrivs inom bland annat ledning och organisering av byggprocesser, innovationer, kvalitetsledning i byggandet och hållbart byggande i utvecklingsländer.

Energigruppen

Energigruppen vid Högskolan i Halmstad är en informell grupp som bedriver både undervisning och forskning. Forskningen kan delas in i två underområden – fjärrvärme och vindkraft. Det bedrivs också forskning i gränslandet mellan områdena, samt inom andra områden.

Mer om energigruppen Länk till annan webbplats.

Avdelningen för ekonomi

Avdelningen för ekonomi bedriver utbildning och forskning med särskilt fokus på företagsekonomi.

Ämnesgrupper som finns inom avdelningen är marknadsföring, organisation och ledarskap, redovisning/finansiering, nationalekonomi, och juridik. Avdelningens forskning och utbildning fokuserar på strategisk ledning, internationell marknadsföring och entreprenörskap, samt ekonomi.

Avdelningen ansvarar för

 • Civilekonomprogrammet (fyra år)
 • Bygg- och fastighetsekonomprogrammet (tre år)
 • Internationella marknadsföringsprogrammet (tre år)
 • Ekonomprogrammet (tre år)
 • Magisterprogrammet Revisor och bank (ett år)
 • Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt (två år).

Avdelningen för miljö- och biovetenskap

Avdelningen för miljö- och biovetenskap bedriver utbildning och forskning inom miljövetenskap och biomedicin.

På programmet Biomedicin – inriktning träningsfysiologi studeras kroppens uppbyggnad och funktion på molekyl-, cell-, organ- och helkroppsnivå.

Inom miljövetenskap finns två olika program: Miljö, innovation och hållbarhet och Naturvård och artmångfald. Här studeras bland annat hållbarhetsfrågor, naturskydd och miljöförändringar.

Exercise Biomedicine research Group, ExBiG

Forskargruppen inom Träningens Biomedicin vid Högskolan i Halmstad (Exercise Biomedicine research Group, ExBiG) bedriver forskning och undervisning kring effekter av fysisk aktivitet på kroppens celler, vävnader och system hos atleter, motionärer och personer med sjukdom.

Läs mer om ExBiG

Avdelningen för teknik och innovation

Avdelningen för teknik och innovation bedriver utbildning och forskning inom maskinteknik och innovationsvetenskap med fokus på teknikutveckling och organisatoriska förändringar, innovationsprocesser och industriell dynamik.

Forskningen fokuserar på innovations- och produktutvecklingsarbete, funktionella ytor, digital produktion, affärsmodeller och ekosystem.

Avdelningen ansvarar för

 • Utvecklingsingenjörsprogrammet (tre år)
 • Civilingenjör i maskinteknik (fem år)
 • Magisterprogram i maskinteknik (ett år)
 • Masterprogram i industriell organisation och innovation (två år)
 • Innovation management-spåret inom Masterprogrammet AI, design och innovation för yrkesverksamma (ett år).

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt