Sök Stäng

Internationella dagen för socialt arbete

I dag firade ämnesgruppen för socialt arbete den internationella dagen för socialt arbete. Ämnesgruppen bjöd in till en digital konferens för praktiker inom socialt arbete och det var många inom fältet som deltog.

Internationella dagen för socialt arbete firas över hela världen och det här är årets temabild.

Temat för konferensen, hållbart socialt arbete, är ett viktigt tema för Socionomprogrammet på Högskolan, men vad menas egentligen med det? Professor Pernilla Ouis redde ut begreppet och hänvisade till Folkhälsomyndigheten som beskriver att ett socialt hållbart samhälle innebär ett jämställt, demokratiskt, inkluderande samhälle där människor har tillit, god hälsa och ett gott liv utan stora skillnader.

Pernilla Ouis pratade också om att man måste koppla in miljöfrågor i det sociala arbetet, för vilka grupper påverkas mest av klimatkrisen och miljöförstöringar?

– Den fattiga delen av befolkningen har bidragit minst till dagens miljökris, men är de som drabbas hårdast av åtgärderna, sade Pernilla Ouis under konferensen.

Dagens andra föreläsare var Björn Andersson, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet, som pratade om social hållbarhet i samhällsplaneringen:

– Det är lätt att säga att vi ska ha ett rättvist samhälle, men vems rättvisa? Det är alltid svårt när det ska göras i praktiken.

Ämnesgruppen i socialt arbete vill fortsätta uppmärksamma Internationella dagen för socialt arbete genom att bjuda in till årliga evenemang. Genom kompetensplattformen i socialt arbete vill ämnesgruppen förankra forskning och utbildning i det omgivande samhället.

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt