Sök

Forte beviljar medel för studie om tyngdtäcken

Kan tyngdtäcke hjälpa barn med ADHD som har sömnbesvär? Det är huvudsyftet med projektet SLEEP som leds av Ingrid Larsson, docent i omvårdnad. Projektet har nu beviljats 1 985 000 kr från Forte.

Vad handlar projektet om?

Projektet är en randomiserad kontrollerad studien som omfattar en sömnintervention med tyngdtäcke för barn med ADHD och sömnbesvär. 100 barn randomiseras till att börja använda antingen ett tyngdtäcke eller ett kontrolltäcke (som är uppsytt och ser likadant ut som tyngdtäcket) under 4 veckor. Därefter byter barnet till det andra täcket och använder det under 4 veckor. När de veckorna är klara får barnet och föräldrarna välja vilket täcke som barnet sov bäst med och använda det täcket i ytterligare 8 veckor. Barnet får sedan behålla täcket. Mätningar görs vid baseline (före användning av något täcke), efter 4, 8 och 16 veckor och därefter görs årsuppföljningar.

Vad kommer pengarna bidra till?

Under hösten 2021 räknar vi med att alla 100 barn kommer vara inkluderade i studien. Därför kommer pengarna användas till att bearbeta data och publicera resultat (vetenskapliga artiklar) avseende effekter på barnets sömn, hälsa, oro och ångest, hälsoekonomiska effekter samt barn och föräldrars erfarenheter kring att använda ett tyngdtäcke som en sömnintervention. Vetenskaplig evidens efterfrågas inom det här området eftersom det saknas. Utifrån detta avråder Medicintekniska produktrådet för närvarande Sveriges regioner att avstå att förskriva tyngdtäcke, vilket har lett till att familjer vars barn har sömnproblem inte kan få denna hjälp.

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt