Sök

Doktorander i hälsa och livsstil har fått stipendium för efterfrågad forskning

Maria Mirskaya och Eva Hjort Telhede, båda doktorander i hälsa och livsstil fick förra veckan varsitt stipendium på forskningseventet Efterfrågad forskning, genom Sparbanksstiftelsen Varberg, som hölls på Campus Varberg. Forskningsstipendierna syftar till att bidra till det livslånga lärandet och långsiktigt verka för en välfungerande välfärd.

Två kvinnor som står och presenterar med varsin mikrofon.

Eva Hjort Telhede (till höger i bild) fick stipendium för sitt avhandlingsarbete som handlar om äldre som provar tyngdtäcken. Maria Mirskaya (till vänster i bild) fick stipendium för sitt avhandlingsarbete som handlar om bäckenbottenkomplikationer efter vaginal förlossning. Fotograf: Maria Narevik, kommunikatör Campus Varberg

Maria Mirskaya mottog 400 000 kr för sitt avhandlingsarbete som heter Bäckenbottenkomplikationer efter vaginal förlossning: kvinnors, partners och vårdgivares perspektiv. Projektet har som syfte att öka kunskap och förståelse för bäckenbottenkomplikationer efter vaginal förlossning. Dels utifrån kvinnors och partners upplevelser och erfarenheter. Dels genom att studera vårdgivares erfarenheter av praxis. Studiens resultat kommer att bidra till kunskap i ett område som prioriteras av både kvinnor och vårdgivare i Sverige beträffande bäckenbottenkomplikationer efter vaginal förlossning. Detta kommer förhoppningsvis att stärka professionen och förbättra vården för kvinnor, deras nyfödda och partner under graviditeten och under tiden efter förlossning. 

Eva Hjort Telhede mottog 250 000 kr för sitt avhandlingsarbete som handlar om äldre personer med sömnproblem i särskilt boende som provar tyngdtäcken. Det är en interventionsstudie med både kvantitativa och kvalitativa metoder som ska utvärdera vilken inverkan tyngdtäcket har på hälsan hos äldre personer. 

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt