Sök Stäng

Posterutställning av socionomstudenterna i Hälsolabbet

Socionomstudenterna i årskurs två har gjort forskningsöversikter med temat inkludering och exkludering och avslutade arbetet med en posterutställning i Hälsolabbet. 

Tre kvinnor står framför en poster. Foto.

Josefine Tideman, Lina Börjesson och Nathalie Hedin har gjort forskningsöversikten tillsammans som utmynnat i en poster om barnfattigdom.

– Studenterna har fått tips av yrkesverksamma från kommunerna inför val av område för forskningsöversikterna. Sedan har de yrkesverksamma varit inbjudna till dagen och får tillgång till arbetena så det blir ett utbyte mellan studenter och yrkesverksamma, säger Janicke Andersson, programansvarig för Socionomprogrammet.

Det är inom ramen för kompetensplattformen i socialt arbete som den här dialogen med yrkesverksamma har varit, vilket uppskattats av studenterna:

– Det är roligare när man får presentera sitt arbete för personer som kan göra verklighet av vårt arbete. Kanske nappar någon på vår idén eller blir intresserad av att forska vidare på ämnet. Det är även kul att få se de andra studenternas arbeten i posterutställningen, säger Nathalie Hedin, student på Socionomprogrammet.

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt