Sök

Det sociala arbetets bidrag till en ny eko-social värld i samverkan

I går firade ämnesgruppen för socialt arbete den internationella dagen för socialt arbete. Ämnesgruppen bjöd in till en digital konferens inom socialt arbete och det var både praktiker, forskare och studenter som deltog och möttes.

Världskarta som är inlagt i ett löv med texten Co-building a new eco-social world: leaving no one behind.

Årets officiella bild för internationella dagen för socialt arbete med temat Co-building a new eco-social world: leaving no one behind.

Temat för den internationella dagen för socialt arbete var ”Co-building a new eco-social world: leaving no one behind vilket föll väl in i temat med konferensen – Det sociala arbetets bidrag till en ny eko-social värld i samverkan.

Pernilla Ouis, professor i socialt arbete inledde konferensen med en föreläsning om begreppen ekologisk och social hållbarhet i socialt arbete.

– Vi hade ett liknande tema förra året och har även temat hållbart socialt arbete för socionomprogrammet. Därför är det roligt att se att Internationella dagen för socialt arbete trycker på hållbarhet just nu – vi i Halmstad var lite före vår tid med ämnet.

Nästa föreläsare var Oskar Andersson, universitetslektor i socialt arbete, som pratade om sociala nätverk i lokalsamhället ur ett historiskt perspektiv med samtida kopplingar utifrån exemplet med protestmarschen i Bostons North End. Förmiddagen avslutades sedan med diskussioner i smågrupper på temat hållbart socialt arbete där studenter, forskare och yrkesverksamma fick utbyte av varandras erfarenheter.

Ämnesgruppen i socialt arbete vill uppmärksamma Internationella dagen för socialt arbete genom att bjuda in till årliga evenemang. Genom kompetensplattformen i socialt arbete vill ämnesgruppen förankra forskning och utbildning i det omgivande samhället.

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt