Sök

Om Akademin för hälsa och välfärd

Akademin för hälsa och välfärd har ungefär 120 anställda och består av tre avdelningar.

Ledning, administration och lärare/forskare har kontor i hus R på campusområdet. Det mesta av undervisningen bedrivs också i hus R, men det kan även förekomma att föreläsningar hålls i andra byggnader på campusområdet. Sjuksköterskeprogrammet har även personal samt undervisning lokaliserade på Campus Varberg.

Akademin för hälsa och välfärd har tre avdelningar:

  • Avdelningen för hälsa och idrott
  • Avdelningen för hälsa och omvårdnad
  • Avdelningen för samhälle och välfärd

Akademichef är Lena-Karin Erlandsson.

Vi är innovativa samhällsaktörer för hälsa och välfärd

Flera personers händer sträcks in till en gemensam mitt och rör varandra. Foto.

Organisation

Ledning och administration

Programansvariga

Akademiråd

Ordförande:

Lärarrepresentanter:

Studentrepresentanter:

  • Julia Olofsson
  • Hilda Boman
  • Wilma Adcock

För kallelser och protokoll, kontakta akademirådets sekreterare: Charlotte Andersson

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt