Sök

Landshövdingen besökte Högskolan för samtal om cybersäkerhet och IT-forensik

Nytillträdde landshövdingen i Halland, Anders Thornberg, besökte nyligen Högskolan för att få en uppdatering om läget inom cybersäkerhet och IT-forensik. Med på mötet fanns Högskolans rektor, Susanna Öhman, akademichef för ITE, Cristofer Englund, lektorerna och programansvariga Mattias Weckstén och Olga Torstensson samt universitetslektor Mohamed Eldefrawy. Representanter från Polismyndigheten var också på plats för att bidra med sin expertis.

Jag tror att vi kan göra mycket tillsammans.

Anders Thornberg, landshövding i Halland

Under dagen diskuterades Högskolans betydelse inom cybersäkerhet och IT-forensik.

– Jag tror att vi kan göra mycket tillsammans, sade Anders Thornberg och betonade vikten av samarbete för att möta dagens säkerhetsutmaningar.

Susanna Öhman och Cristofer Englund lyfte Högskolans forskning och utbildningar inom området.

– Vi fokuserar på forskning inom hälsoinnovation och smarta städer och samhällen, sade Susanna Öhman och poängterade att samverkan är nyckeln till att lösa framtidens problem. Cristofer Englund höll med.

– Är det forskning, så är det samverkan, och vi är väldigt duktiga på det, sade han och underströk betydelsen av att utbilda nyfikna och drivna studenter som är redo att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Ett gruppfoto på tio personer.

Med från Högskolan var rektor Susanna Öhman, Cristofer Englund, Olga Torstensson, Mattias Weckstén, Mohamed Eldefrawy och Matilda Sommelius, från Länsstyrelsen Anders Thornberg och Lovisa Ljungberg samt Björn Andersson och Linnéa Senneby från Polismyndigheten.

”Experter inom cybersäkerhet behövs”

Mattias Weckstén, lektor och programansvarig för programmet IT-forensik och informationssäkerhet, berättade om Högskolans utbildningar inom IT-forensik och dess betydelse för samhället.

– Vi fyller ett behov, sade han och lyfte fram Högskolans nära samarbete med företag och myndigheter, vilket ger studenterna möjlighet att få jobb redan innan de har avslutat sin utbildning.

– Det är just det nära samarbetet med företag och arbetslivet som ger inspiration och håller utbildningarna relevanta, sade Olga Torstensson, lektor och programansvarig för magisterprogrammet i nätverksforensik.

Doktoranden Mohamed Eldefrawy delade med sig av insikter om det akuta framtida arbetet inom cybersäkerhet och behovet av ökad utbildning inom området.

– Av alla cyberläckor är cirka 95 procent ett resultat av den mänskliga faktorn, sade han och framhöll behovet av att integrera forskning i utbildningen för att bidra till samhällsutvecklingen.

Slutligen diskuterades möjligheterna till fortsatt samarbete mellan Högskolan, Polisen och andra samhällsaktörer inom cybersäkerhet.

– Förutsättningarna finns, och experter inom cybersäkerhet behövs, sade Anders Thornberg.


Text: Anna-Frida Agardson

Bild: Anna-Frida Agardson

Publicerad

kontakt

Dela