Sök

Medel för praktiknära forskning från Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet har inom utlysningen Projektbidrag – praktiknära skolforskning 2021 beslutat att tilldela forskningsprojektet ”Lärares metakunskap och bedömningspraktik i digitala, multimodala lärmiljöer” 4 128 900 kronor under perioden 2022-2024.

Syftet med projektet är att tillsammans med lärare utveckla ett metaspråk och en medvetenhet om undervisning och bedömning i relation till digitalt, multimodalt meningsskapande i klassrummet för att förbättra villkoren för elevers lärande i en digital skolmiljö. Målet är att utveckla modeller för undervisning och bedömning, tydligt kopplade till de utmaningar som lärare dagligen identifierar i relation till styrdokument, elevers kompetenser och klassrumspraktik.

Kvinna med långt ljust hår, lövverk i bakgrunden

Sylvana Sofkova Hashemi

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt