Sök

Ett samarbete med fokus på svenska språket

I mars var studenter från Högskolan på besök i Estland på University of Tartu, tillsammans med representanter från Tammerfors universitet i Finland. Det är ett internationellt samarbete som möjliggör att de tre lärosätena årligen kan samlas. Förutom kulturutbyte och en trevlig upplevelse, har mötet som syfte att främja kunskaper i svensk kultur och språk i affärssammanhang.

Tre personer som står bakom en kateder och håller tillsammans en lektion i svenska som andraspråk för studenter som sitter framför dem. På väggen hänger en whiteboard men svenska glosor skrivna.

Studenterna Linnea Kankaala, Jenny Norén och Linus Eriksson från Högskolan i Halmstad höll en lektion i svenska som andraspråk.

”Jag kom hem med många nya kunskaper. En av dem är att våra länder, och kulturer, är mer lika än vad vi är olika. Vi kan lära oss väldigt mycket från varandra.”

Linus Eriksson, student

Studenter och personal från Högskolan, tillhörande Akademin för lärande, humaniora och samhälle, var under tre dagar i Estland för att besöka University of Tartu, tillsammans med Tammerfors universitet från Finland. Det är ett internationellt samarbete som ligger till grund och mötet är finansierat av Nordplus, det nordiska ministerrådets program för att knyta samman universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Mötet mellan de tre lärosätena är årligen återkommande och syftar till att främja kunskaper i svensk kultur och språk i affärssammanhang. Det är också ett tillfälle för informations- och kulturutbyte mellan studenterna.

– Det bästa med besöket var att få träffa andra studenter och även högskolepersonalen, samt att få vara delaktig i det här samarbetet. Det var väldigt givande att få höra från de andra studenterna hur de ser på svensk kultur samt att få hålla konversationer om våra kulturer, språk och undervisning, säger Linus Eriksson som är student på Högskolan i Halmstad.

Ett lärorikt möte

De årliga träffarna innehåller studiebesök, lektioner, diskussioner och övningar med fokus på svenska språket. Studenterna från Högskolan i Halmstad ges möjlighet att öva sig i andraspråksundervisning och de estniska och finska studenterna får därmed möjlighet att lära sig svenska av de som har språket som modersmål. Kulturen hos de deltagande partnerländerna får också stort fokus. Det är ett lärorikt möte på flera plan.

– Jag kom hem med många nya kunskaper. En av dem är att våra länder, och kulturer, är mer lika än vad vi är olika. Vi kan lära oss väldigt mycket från varandra, säger Linus Eriksson.

Nästa års värd – Högskolan i Halmstad

Efter två års uppehåll fick nu studenter och personal från de tre lärosätena samlas igen. Det som motiverar ett samarbete är ett intresse för Sverige och det svenska språket. För årets värd, University of Tartu, finns en koppling till Sverige som sträcker sig ända tillbaka till 1632. Det var nämligen då som Gustav den II Adolf grundade universitetet. Om medel beviljas av det nordiska ministerrådet för 2023 blir nästa års värd Högskolan i Halmstad. Det blir i sådana fall tionde gången som utbytet äger rum.

Text: Hanna Liljegren
Foto: University of Tartu

Publicerad

kontakt

Dela