Sök

Innovationskonferensen

Innovationskonferensen är ett årligt återkommande event, arrangerad växelvis av Högskolans två fokusområden, Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen.

En laptop och ett stetoskop.

Innovationsarenor

Hälsolabbet

Hälsolabbet är en dynamisk labb- och lärmiljö där teori och tillämpning integreras genom färdighetsträning och simulering i verksamhetsbaserade miljöer. Hälsolabbet erbjuder rum, koncept och teknik för utformning och prövning av framtidens arbetssätt. I Hälsolabbet finns:

  • Miljöer och utrustning för vetenskapligt grundad simulering, övning och färdighetsträning.
  • Verksamhet för innovationsarbete genom tillämpad forskning, samhällsforskning och hälsoforskning.
  • Forum där nya idéer möter kompetens och erfarenhet för överföring av forskningsresultat till nya metoder och förhållningssätt.

Hälsolabbet är ett samlingsnamn för fyra labbmiljöer, samtliga utformade och utrustade för att möta såväl ämnesspecifik som tvärdisciplinär verksamhet: Beteendevetarlabbet, Kliniskt träningscentrum (KTC), Medielabbet samt Lägenheten/Hälsans hem.

Läs mer om Hälsolabbet

Leap for Life (Fullbokad för lunch)

Leap for Life är ett innovationscentrum för informationsdriven vård – en plats för vårdvärldens pionjärer. Med Leap for Life samlar vi aktörer för att samarbeta, driva innovation och fungera som en motor för förändring inom vården – regionalt, nationellt och internationellt.

Leap for Life samlar det nödvändiga ekosystem av kompetenser – vårdutveckling, näringslivsutveckling och forskning – för att tillsammans driva Hallands unika satsning på informationsdriven vård.

Läs mer om Leap for Life Länk till annan webbplats.

Ryberglaboratoriet

Rydberglaboratoriet är ett tvärvetenskapligt laboratorium och samverkansarena vid Högskolan i Halmstad. Forskningen vid laboratoriet omfattar naturvetenskap, tillhörande tekniska vetenskaper och matematik. Rydberglaboratoriet är Högskolans största och mest väletablerade labb och innovationsarena, och består av en rad mindre laboratorier.

Läs mer om Rydberglaboratoriet

Rörelselabbet /Human Movement Lab

Här utförs forskning och utbildning kring fysiologin och biomekaniken bakom fysisk träning. Fokus ligger på mätning av träningskapacitet och rörelsemekanik, från ovana motionärer med underliggande kroniska sjukdomar till elitidrottare. Avancerad teknik används för att mäta uthållighet, styrka, kraft, flexibilitet, antropometri, muskelaktivering, vibration, kinematik och kinetik.

Läs mer om Rörelselabbet

Miljöbiologilabbet

I Bioanalyslabbet kan du genomföra ett brett spektrum av biologiska och kemiska analyser, som används vid biomedicinska och miljövetenskapliga analyser. Exempelvis, för den biomedicinska forskningen görs blodanalyser för att undersöka pro- och antiinflammatoriska markörer genom ELISA- och Luminexanalyser.

Anmälan till Innovationskonferensen 2022

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 september klockan 23.30.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt