Sök Stäng

Kompetens

På Högskolan i Halmstad ska alla medarbetare ges möjlighet till kompetens­utveckling och medarbetarna är den enskilt viktigaste resursen för utveckling av verksamheten.

Koppling till ESG

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnittet 1.5 Undervisande personal.

Enligt standarden ska lärosätet säkerställa kompetensen hos lärarna. Rättvisa och transparenta processer för rekrytering och kompetensutveckling av personalen tillämpas.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt