Sök

Kompetens

På Högskolan i Halmstad ska alla medarbetare ges möjlighet till kompetens­utveckling och medarbetarna är den enskilt viktigaste resursen för utveckling av verksamheten.

Högskolan arrangerar årligen en mängd utbildningar och workshoppar. Vilken kompetensutveckling som är aktuell avgör medarbetaren och chefen tillsammans utifrån aktuella och framtida kompetens­behov i verksamheten.

För lärarna är kompetensutveckling, vetenskaplig och pedagogisk meritering viktig utifrån dels ett personligt plan, dels ett verksamhetsperspektiv.

Vid Högskolan finns möjlighet till att välja olika karriärvägar och meriteringsområden. Dessutom delas det regelbundet ut priser för att uppmärksamma lärare som utmärkt sig avseende utbildning samt samverkan och innovation.

Pedagogiska priset

Pris för samverkan och innovation

Rekryteringskommittén

Rekryteringskommittén är ett beredande och kvalitetssäkrande organ och behandlar läraranställningsärenden inför olika beslutande instanser. Beredningen utgår från Högskolans anställningsordning och besluten fattas enligt gällande besluts- och delegationsordning.

Anställningsordning vid Högskolan i Halmstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för antagning av docent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för antagning av excellent lärare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högskolepedagogiskt centrum

Högskolepedagogiskt centrum (HPC) är en verksamhet som arbetar för att skapa förutsättningar för studenters lärande, utbildningens kvalitet och lärares yrkesskicklighet med utgångspunkt i vetenskaplig högskolepedagogik.

HPC erbjuder bland annat högskolepedagogisk utbildning, kurser inom forskarhandledning, stöd till pedagogisk meritering och IKT-stöd i undervisningen.

Högskolepedagogiskt centrum

Koppling till ESG – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnittet 1.5 Undervisande personal.

Enligt standarden ska lärosätet säkerställa kompetensen hos lärarna. Rättvisa och transparenta processer för rekrytering och kompetensutveckling av personalen tillämpas.

uppdaterad

Kontakt

Dela