Sök

Arbetsplatsförlagd utbildning (AFU)

AFU fungerar som en viktig länk mellan teori och praktik. Det innebär att studenterna blir bättre förberedda för sitt framtida arbetsliv. Studenter och företag får möjlighet att delta i ett viktigt kunskapsutbyte och lära känna varandra före en eventuell anställning.

Vad är arbetsplatsförlagd utbildning (AFU)?

AFU är en kurs för högskoleingenjörer i data, elektroteknik och mekatronik, samt för civilingenjörer i datateknik och i intelligenta system. Kursen, som ger 15 högskolepoäng (7,5 för sommar-AFU), syftar bland annat till att studenten ska fördjupa sina kunskaper genom att tillämpa teoretiska kunskaper från utbildningen i ett praktiskt arbete på en arbetsplats. Arbetet kan vara i form av individuella projekt men ska helst vara ett arbete som företaget behöver och har nytta av. Högskolans krav är att arbetet är relaterat till utbildningsprogrammet och ligger inom ramen för studentens utbildning.

15 högskolepoäng innebär tio veckors arbete, där omkring nio veckor (360 timmar) ska vara på företaget och en vecka är vigd åt skolrelaterade uppgifter (presentationer av företagen för andra studenter, rapportskrivning med mera). Ingenjörerna kan ansöka om kursen i årskurs 2 eller årskurs 4 enligt bilden nedan.

Ansvarsområden för AFU

Företagets/organisationens del:

 • erbjuda en arbetsplats och utse en handledare under AFU-tiden
 • erbjuda för kursen relevanta och stimulerande uppgifter som planeras och avgränsas tillsammans med studenten och ansvarig lärare
 • låta studenten ta del av verksamheten i så stor utsträckning som möjligt för att få en bra inblick i en möjlig framtida yrkesroll
 • ge nödvändig introduktion kring säkerhet och arbetsvillkor
 • stödja studenten med handledning

Studentens del:

 • delta aktivt och intresserat i de arbetsuppgifter som verksamheten önskar deltagande i
 • respektera eventuella sekretess- och säkerhetsregler som verksamheten kräver
 • efter bästa förmåga försöka förstå verksamhetens förutsättningar och behov och bidra med sin kunskap på ett relevant sätt

Ansvarig lärare på Högskolan åtar sig att:

 • ha regelbunden kontakt med studenten och företaget/organisationen
 • finnas tillgänglig för kontakt om det uppstår frågor eller problem
 • ansvara för kursrelaterade aktiviteter
 • examinera studenten

Överenskommelse om Arbetsplatsförlagd utbildning på företag/organisation Pdf, 183.7 kB.

Företag aktuella för AFU just nu

Företag

Övriga samarbetsföretag inom AFU

Process för AFU

 • Ingenjörerna ansöker om kurser på vårterminen och genomför arbetet under kommande hösttermin i årskurs 3.
 • Ansökan skickas in under februari–april månad.
 • Företaget väljer student.
 • Besked om beviljad plats ges senast den 15 maj.
 • AFU börjar vid höstterminens start i september.

Behöver du hjälp med din ansökan?

Högskolan kan hjälpa dig i ansökningsprocessen. Kontakta:

Nicolina Månsson
Universitetsadjunkt

Bild tagen uppifrån på fyra personer som sitter runt ett bord och tittar på bärbara datorer och surfplattor. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela