Sök

Arbetsplats­förlagd utbildning (AFU)

AFU fungerar som en viktig länk mellan teori och praktik. Det innebär att studenterna blir bättre förberedda för sitt framtida arbetsliv. Studenter och företag får möjlighet att delta i ett viktigt kunskapsutbyte och lära känna varandra före en eventuell anställning.

ITE-mässa 2024

ITE-mässan är ett årligt arrangemang inom informationsteknologi som skapar kontaktytor mellan studenter och näringsliv. I år är mässan den 7 november.

Vill du som företag ställa upp på mässan?

Mer information och anmälningsformulär

Ansvarsområden för AFU

Företagets/organisationens del:

 • erbjuda en arbetsplats och utse en handledare under AFU-tiden
 • erbjuda för kursen relevanta och stimulerande uppgifter som planeras och avgränsas tillsammans med studenten och ansvarig lärare
 • låta studenten ta del av verksamheten i så stor utsträckning som möjligt för att få en bra inblick i en möjlig framtida yrkesroll
 • ge nödvändig introduktion kring säkerhet och arbetsvillkor
 • stödja studenten med handledning

Studentens del:

 • delta aktivt och intresserat i de arbetsuppgifter som verksamheten önskar deltagande i
 • respektera eventuella sekretess- och säkerhetsregler som verksamheten kräver
 • efter bästa förmåga försöka förstå verksamhetens förutsättningar och behov och bidra med sin kunskap på ett relevant sätt

Ansvarig lärare på Högskolan åtar sig att:

 • ha regelbunden kontakt med studenten och företaget/organisationen
 • finnas tillgänglig för kontakt om det uppstår frågor eller problem
 • ansvara för kursrelaterade aktiviteter
 • examinera studenten

Samarbetsföretag

Företag

Övriga samarbetsföretag inom AFU

Process för AFU

 • Ingenjörsstudenterna ansöker lämplig praktikplats på ett företag under vårterminen (februari–april).
 • Företaget erbjuder en student en praktikplats och undertecknar en överenskommelse.
 • Studenten lämnar överenskommelsen till kursansvarig. Kursansvarig beslutar sedan om studenten ska börja på praktikplatsen.
 • AFU genomförs mellan september–januari.

Information för civilingenjörer och AFU-överenskommelse HT24 Pdf, 187.7 kB.

Information för högskoleingenjörer och AFU-överenskommelse HT24 Pdf, 339.4 kB.

Kursplan Pdf, 43.9 kB.

Bild tagen uppifrån på fyra personer som sitter runt ett bord och tittar på bärbara datorer och surfplattor. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela