Sök

Grundlärare 4–6: Blanketter och riktlinjer för VFU och VI-dagar

För tillträde till kurs som innehåller VFU ska studenten ha genomfört föregående VFU-perioder med godkänt betyg.


Termin
och
VFU-veckor
VT24

Kurser

Informationsmöten
för VFU-handledare

Riktlinjer för VFU och Bedömningsrapporter VFU

Studentens underlag för VI-dagar

1 – höst

Ledarskap, didaktik och lärande

Svenska IBedömningsrapport VFU 1 Word, 42.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 1 Word, 34.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 1, HT23 Pdf, 215.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i ”Ledarskap, didaktik och lärande” Word, 37.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i ”Svenska I” Pdf, 270.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2 – vår

v 10-11

Didaktiskt ledarskap

Engelska I


Bedömningsrapport VFU 2 Word, 52.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 2 Word, 40.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 2 Pdf, 200.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i ”Didaktiskt ledarskap” Word, 35.3 kB.

Studentens VI-dagsunderlag i ”Engelska I”

3 – höst

Engelska


Bedömningsrapport VFU 3 Word, 51 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 3 Word, 37.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 3, HT23 Pdf, 261.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i engelska Pdf, 735.4 kB, öppnas i nytt fönster.

4 – vår

11-12

UVK 3
(Didaktik och bedömning)


Matematik


Bedömningsrapport VFU 4 Word, 40.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 4 Word, 35.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 4, VT24 Word, 53.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i UVK 3 Word, 36.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Studentens VI-dagsunderlag i matematik, VT23 Pdf, 143.8 kB, öppnas i nytt fönster.

5 – höst

Matematik


Bedömningsrapport VFU 5 Word, 50.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 5 Word, 37.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 5, HT23 Pdf, 207.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i matematik, HT23 Pdf, 445.6 kB, öppnas i nytt fönster.

6 – vår

Ingen VFU

NO/TK

(eller)

SOStudentens VI-dagsunderlag i NO/TK, VT24 Pdf, 143.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i SO, VT24 Pdf, 188.4 kB, öppnas i nytt fönster.

7 – höst

UVK 4
(Specialpedagogik)


Examensarbete I


Bedömningsrapport VFU 6 Word, 42 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 6 Word, 34.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 6, HT23 Word, 40.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i UVK 4, HT23 Word, 126.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Studentens VI-dagsunderlag i Examensarbete I Pdf, 74.5 kB, öppnas i nytt fönster.

8 – vår

v 6-7 + 9-11

UVK 6
(slut-VFU)


Examensarbete II


Bedömningsrapport VFU 7 Word, 48.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 7 Word, 158.3 kB.

Riktlinjer för VFU 7, VT24 Pdf, 378.8 kB, öppnas i nytt fönster.Studentens VI-dagsunderlag i Examensarbete II Pdf, 93.9 kB, öppnas i nytt fönster.


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt