Sök

Grundlärare 4–6: Blanketter och riktlinjer för VFU och VI-dagar

För tillträde till kurs som innehåller VFU ska studenten ha genomfört föregående VFU-perioder med godkänt betyg.


Termin
och
VFU-veckor
VT22/HT22

Kurser

Informationsmöten
för VFU-handledare

Riktlinjer och VFU-blanketter

Underlag för VI-dagar

1 – höst

v 41–42

UVK 1
(Den professionella läraren)

Svenska


Närvaro- och omdömesblankett VFU 1 Word, 37.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 1 Word, 26.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 1, HT21 Pdf, 251.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Inga VI-dagar i UVK 1

Underlag för VI-dagar i svenska, HT21 Pdf, 174.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2 – vår

v 18–19

UVK 2 (Läraren som ledare)

Svenska


Närvaro- och omdömesblankett VFU 2 Word, 41.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 2 Word, 27.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 2, VT22 Pdf, 209.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i UVK 2, VT22 Pdf, 221.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i svenska, VT22 Pdf, 162.5 kB, öppnas i nytt fönster.


3 – höst

v 47-49

Engelska


Närvaro- och omdömesblankett VFU 3 Word, 49.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 3 Word, 26 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 3, HT21 Pdf, 339.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i engelska Pdf, 880.1 kB, öppnas i nytt fönster.

4 – vår

v 13–14

UVK 3
(Didaktik och bedömning)


Matematik


Närvaro- och omdömesblankett VFU 4 Word, 44.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 4 Word, 27.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 4, VT22 Pdf, 327.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i UVK 3 Pdf, 756.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Underlag för VI-dagar i Ma, VT22 Pdf, 288.8 kB, öppnas i nytt fönster.

5 – höst

v 42–43 +
45–47

Matematik


Närvaro- och omdömesblankett VFU 5 Word, 48.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 5 Word, 26 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 5, HT21 Pdf, 953.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i matematik, HT21 Pdf, 450.4 kB, öppnas i nytt fönster.

6 – vår

Ingen VFU

NO/TK

(eller)

SOUnderlag för VI-dagar i NO/TK, VT22 Pdf, 951 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i SO, VT22 Pdf, 211.4 kB, öppnas i nytt fönster.

7 – höst

v 38

UVK 4
(Specialpedagogik)


Närvaro- och omdömesblankett VFU 6 Word, 36.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 6 Word, 25.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 6, HT21 Pdf, 219.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i UVK 4, HT21 Pdf, 256.1 kB, öppnas i nytt fönster.

8 – vår

v 5–10
(25 dagar)

UVK 6
(slut-VFU)


Examensarbete II


Närvaro- och bedömningsblankett VFU 7 Word, 752 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 7 Word, 27.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 7, VT22 Pdf, 416.5 kB, öppnas i nytt fönster.Underlag för VI-dagar i Examensarbete II, VT22 Pdf, 66.7 kB, öppnas i nytt fönster.


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt