Sök

Grundlärare 4–6: Blanketter och riktlinjer för VFU och VI-dagar

För tillträde till kurs som innehåller VFU ska studenten ha genomfört föregående VFU-perioder med godkänt betyg.


Termin
och
VFU-veckor
HT22/VT23

Kurser

Informationsmöten
för VFU-handledare

Riktlinjer och Bedömningsrapporter

Studentens underlag för VI-dagar

1 – höst

v 41–42

UVK 1
(Den professionella läraren)

Svenska


Bedömningsrapport VFU 1 Word, 39.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 1 Word, 34.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 1, HT22 Pdf, 176.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Inga VI-dagar i UVK 1

Studentens VI-dagsunderlag i svenska Pdf, 118.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2 – vår

v 18–19

UVK 2 (Läraren som ledare)

Svenska


Bedömningsrapport VFU 2 Word, 47 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 2 Word, 35.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 2, VT23 Pdf, 204.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i UVK 2, VT23 Pdf, 86.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i svenska Pdf, 80.7 kB, öppnas i nytt fönster.


3 – höst

v 47–49

Engelska


Bedömningsrapport VFU 3 Word, 46.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 3 Word, 36.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 3, HT22 Pdf, 261.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i engelska Pdf, 735.4 kB, öppnas i nytt fönster.

4 – vår

v 12–13

UVK 3
(Didaktik och bedömning)


Matematik


Bedömningsrapport VFU 4 Word, 40.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 4 Word, 36.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 4, VT23 Pdf, 202.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i UVK 3 Pdf, 558.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Studentens VI-dagsunderlag i matematik, VT22 Pdf, 288.8 kB, öppnas i nytt fönster.

5 – höst

v 42–43 +
45–47

Matematik


Bedömningsrapport VFU 5 Word, 46.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 5 Word, 37.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 5, HT22 Pdf, 964.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i matematik, HT22 Pdf, 423.3 kB, öppnas i nytt fönster.

6 – vår

Ingen VFU

NO/TK

(eller)

SOStudentens VI-dagsunderlag i NO/TK, VT23 Pdf, 71.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i SO, VT23 Pdf, 141.3 kB, öppnas i nytt fönster.

7 – höst

v 38

UVK 4
(Specialpedagogik)


Examensarbete I


Bedömningsrapport VFU 6 Word, 39.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 6 Word, 34.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 6, HT22 Pdf, 198.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i UVK 4, HT22 Pdf, 200.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Studentens VI-dagsunderlag i Examensarbete I Pdf, 74.5 kB, öppnas i nytt fönster.

8 – vår

v 6–7 + 9–11

UVK 6
(slut-VFU)


Examensarbete II


Bedömningsrapport VFU 7 Word, 48.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 7 Word, 155.8 kB.

Riktlinjer för VFU 7, VT23 Pdf, 348.6 kB, öppnas i nytt fönster.Studentens VI-dagsunderlag i Examensarbete II Pdf, 93.9 kB, öppnas i nytt fönster.


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt