Sök

VFU i tjänsten

Studenter som är antagna till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och har en lärartjänst kan ansöka om att göra VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i tjänsten.

Följande villkor måste uppfyllas för VFU i egen tjänst:

  • Relevant anställning: studenten har en för utbildningen relevant anställning inom skolan samt inom rätt verksamhetsområde och ämne(n). Skolan ska följa svensk läroplan (Skolverkets kurser och svensk betygssättning). Undervisningen ska bedrivas på plats (ej distansundervisning). Tjänsten har en omfattning på ca 50 procent.
  • VFU-handledare: det finns en VFU-handledare på skolan med lärarbehörighet i relevant verksamhetsområde och ämne(n), helst med handledarutbildning.
  • Inledande planeringssamtal: ett inledande planeringssamtal mellan rektor, student och VFU-handledare hålls där studenten ansvarar för att Högskolan i Halmstads VFU-guide samt Riktlinjer för VFU och bedömningsunderlag visas/överlämnas.
  • Utrymme för uppgifter i tjänsten: studenten ges i tjänsten möjlighet att genomföra olika didaktiska uppgifter och undersökningar som ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen, på motsvarande sätt som övriga studenter.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt