Sök Stäng

Leap for Life

Leap for Life är ett innovationscentrum för informationsdriven vård – en plats för vårdvärldens pionjärer. Leap for Life samlar aktörer för att samarbeta, driva innovation och fungera som en motor för förändring inom vården – regionalt, nationellt och internationellt.

Person liggande på en bår väg in i en röntgenmaskin med grönt ljus. Foto.

Informationsdriven vård – där hälsodata möter AI

För att klara av de utmaningar som sjukvården står inför krävs större fokus på förebyggande insatser. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan vi använda data och digitala lösningar för intelligenta beslutsstöd och diagnostik. Samtidigt måste vården börja införa nya arbetssätt, tekniker och behandlingar. Och det behöver göras nu.

Liknande lösningar kan användas för att öka kvaliteten och effektiviteten i omsorgen. Genom satsningar på kompetensutveckling och ny välfärdsteknik blir vardagen bättre både för brukare och medarbetare.

Leap for Life är ett innovationscentrum för informationsdriven vård. Vår verksamhet ger tillgång till forskning, innovationsstöd och kompetensutveckling

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt