Sök

Bästa AI-examensarbete 2021

Fredrik Svanström, en tidigare student vid Högskolans Masterprogram i inbyggda och intelligenta system, har tilldelats priset för bästa examensarbetet inom AI 2021 av Swedish AI Society, SAIS. Grattis!

Examensarbetet handlar om hur obehöriga drönare kan upptäckas, exempelvis på flygplatser. Fredrik Svanström utformade och byggde ett automatiskt system för drönardetektering som använder maskininlärning och så kallad sensorfusion, vilket innebär att data från flera olika källor kombineras. Förutom de vanliga video- och ljudsensorerna innehåller systemet också en termisk infraröd kamera och en mottagare för flygplans transponderdata. All insamlad data som använts för att träna och utvärdera systemet har publicerats i en öppen databas.

– Resultaten av Fredriks arbete kan hjälpa andra att träna sina system för drönardetektering. Det kan förbättra säkerheten på flygplatser och andra ställen där obehöriga drönare inte får flyga, säger Cristofer Englund, adjungerad professor vid Akademin för informationsteknologi och en av Fredriks handledare.

En bild av en drönare i luften. Drönaren har en ruta i rött runt sig och så står det "drone, confidence 0.65".

Fredrik Svanströms system kombinerar data från en rad olika källor för att upptäcka obehöriga drönare.

– Att skriva examensarbetet var lärorikt, men för mig var robotikkursen den verkliga höjdpunkten under utbildningen. Vi började med en hög legoklossar och diverse elektriska komponenter och slutade med en helt autonom robot som kunde utföra en specifik uppgift med en strikt tidsbegränsning. Kursen knöt verkligen samman alla de teoretiska delarna av det första året, säger Fredrik Svanström.

Fredrik Svanström tog examen sommaren 2020 från Högskolans Masterprogram i inbyggda och intelligenta system. Examensarbetes titel är "Drone Detection and Classification using Machine Learning and Sensor Fusion". Fredriks handledare under examensarbetet var Cristofer Englund, Fernando Alonso-Fernandez och Eren Erdal Aksoy.

Ett foto av en fågel som flyger. Fågeln har en grön ruta runt sig och så står det "bird, confidence 0.69".

Systemet kan avgöra om det är en drönare eller, i detta fall, en fågel.

Juryns motivering

Priset delades ut av Swedish AI Society, SAIS, den 25 maj 2021. Juryns motivering (på engelska):

"The thesis is in the areas of machine learning and presents a system for multi-sensor-based drone detection and classification as well as a drone detection dataset. The thesis is well written, comprehensive and technically sound, with interesting results, not least in terms of the practical feasibility of multi-sensor-based drone detection. The thesis also offers an interesting outlook and constitutes a good starting point for future work."

Det vinnande examensarbetet kommer att presenteras vid en workshop som SAIS ordnar i juni.

uppdaterad

Kontakt

Dela