Masterprogram i inbyggda och intelligenta system

120 hp

Som specialist på inbyggda och intelligenta system har du teknisk specialistkompetens, forskningserfarenhet och goda karriärmöjligheter efter examen. Masterprogrammet ger både praktiska och teoretiska kunskaper om inbyggda och intelligenta system, ett område som Högskolan i Halmstad framgångsrikt har utbildat och forskat inom under många år.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Eftersom undervisningen bedrivs av aktiva forskare kommer du i nära kontakt med Högskolans forskning.

Många av programmets tekniska kurser är projektbaserade och ger dig tillfälle att sätta dig in i aktuell internationell forskning. Applikationer för autonoma fordon genomsyrar flera delar av utbildningen.

Kurser och kompetenser i fokus

På Masterprogram i inbyggda och intelligenta system bygger du upp teoretisk och praktisk kompetens för forskning, utveckling och praktisk konstruktion av inbyggda och intelligenta system. Du inhämtar också fördjupad kunskap inom datorarkitektur, kommunikationssystem, realtidsdatorsystem, signalanalys, sensorsystem, lärande system, data mining och reglerteknik.

Första terminen läser du gemensamma kurser inom programmets huvudområde, datateknik. Andra terminen väljer du ett av två specialiseringspaket som bygger vidare på de inledande kurserna från första terminen.

Tredje terminen läser alla studenter projektkursen Konstruktion av inbyggda intelligenta system. På denna kurs deltar du i större projekt där du bidrar med kunskap från den inriktning som du läst under termin två.

Programmet genomförs på engelska.

Specialisera dig med valbara inriktningar

Andra terminen specialiserar du dig inom antingen inbyggda eller intelligenta system. Inbyggda system inkluderar kurserna Nätverk för inbyggda system, Parallelldatorer i inbyggda system, Testning och verifikation av inbyggda system och System-on-chip design. Med inriktningen Intelligenta system läser du i stället kurserna Läraktiga system, Intelligenta fordon, Robotik och Bildanalys.

Samverkan med arbetsliv och forskning

Utbildningen sker i samarbete med industrin. I examensarbetet, som görs under tredje och fjärde terminen, samarbetar de flesta studenter med någon av våra forskargrupper, ofta med industriell anknytning.

Din akademiska bakgrund

Programmet vänder sig till dig som har en kandidatexamen inom teknikområdet, högskole­ingenjörs­examen eller motsvarande. Dessutom krävs kurser i datateknik, datavetenskap eller elektroteknik omfattande 90 hp. Dessa högskolepoäng inkluderar ett självständigt arbete, kurser i matematik som omfattar 30 hp eller kurser i analys, linjär algebra och transformmetoder samt engelska 6 eller motsvarande.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT19.

* ingår i huvudområdet datateknik

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

Termin 1

Obligatoriska kurser:

Algoritmer, datastrukturer och problemlösning 7,5 hp *

Artificiell intelligens 7,5 hp *

Nätverk för inbyggda system 7,5 hp *

Teknisk matematik 7,5 hp

Valbar kurs:

Inbyggda realtidssystem 7,5 hp *

Termin 2

Obligatoriska kurser:

Läraktiga system 7,5 hp *

Intelligenta fordon 7,5 hp *

Bildanalys 7,5 hp *

Valbara kurser:

Robotik 7,5 hp *

Parallelldatorer i inbyggda system 7,5 hp *

Termin 3

Obligatoriska kurser:

Konstruktion av inbyggda och intelligenta system 15 hp *

Examensarbete 30 hp *

Valbara kurser:

Inbyggda realtidssystem 7,5 hp *

Testning och verifikation av inbyggda system 7,5 hp *

Data mining 7,5 hp *

Termin 4

Obligatoriska kurser:

Examensarbete, 30 hp *

Valbara kurser:

Datorseende i 3D 7,5 hp *

Tillförlitlig och tidskritisk datakommunikation 7,5 hp *

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en masterexamen i datateknik.

Möjligheter att studera vidare

Efter utbildningen är du behörig att söka till doktorandstudier, till exempel inom Högskolans forskarutbildning i Informationsteknologi.

Arbetsliv

Masterprogram i inbyggda och intelligenta system förbereder dig för avancerat utvecklingsarbete inom industrin. Det kan handla om att utveckla avancerade datatekniska tillämpningar inom områden som hälsoteknik, energi- och miljöteknik, transport och logistik, robotteknik och telekom.

Datateknik har en viktig roll också inom media och underhållningsbranschen. Ett annat möjligt arbetsområde är säkerhet som gör att människor kan känna sig trygga när de använder produkter och tjänster baserade på datateknik.

Studera utomlands

Du kan genomföra en del av utbildningen utomlands, till exempel genom Högskolans utbytesavtal med lärosäten i och utanför Europa. Kontakta gärna programansvarig innan programmet börjar, om du vill studera utomlands.

Mer information

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

13019

Behörighetskrav:

Kandidatexamen inom teknikområdet, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande. Kurser i datateknik, datavetenskap eller elektroteknik omfattande 90 hp inklusive ett självständigt arbete. Kurser i matematik som omfattar 30 hp eller kurser i analys, linjär algebra och transformmetoder. Engelska 6 eller motsvarande.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela