Sök Stäng

BeeFarm kopplar ihop biodlare och bönder

Matproduktionen världen över är beroende av pollinering av olika insekter, till exempel bin, men på grund av miljöförstöring och förändrade jordbruksmetoder minskar antalet pollinatörer i hastig takt. Det resulterar i mindre skördar, och för Sveriges del innebär det att vi i allt större utsträckning tvingas importera livsmedel.

”Vår vision är att BeeFarm ska bidra till ökad biologisk mångfald samtidigt som projektet skapar ekonomiska möjligheter genom biodling.”

Simone Rishede

Utvecklingsingenjörsstudenterna Simone Rishede och Andreas Åkesson tror sig ha en lösning på problemet med minskade skördar på grund av brist på pollinerande insekter. I projektet BeeFarm kopplar de med hjälp av en digital plattform samman biodlare och lantbrukare.

– Tanken är att bikupor med honungsbin ska placeras i anslutning till åkermark, för att på så sätt bidra till pollineringen av grödorna och öka skördarna. I förlängningen hoppas vi också att plattformen ska kunna fungera som en samlingsplats både för befintliga biodlare och för personer som vill lära sig mer om biodling, berättar Simone Rishede.

Två personer framför en gul vägg. En person är iförd biodlarutrutning och en är klädd som en bonde.

Venture cup – en rolig bekräftelse

Projektet BeeFarm var nominerade till regionsfinal i Venture cup – en tävling som lyfter innovation och morgondagens entreprenörer – där halmstadsstudenterna hade chans att ta hem vinsten i Region väst.

– Det var naturligtvis oerhört roligt att gå till regionsfinal. Det är en bekräftelse på att vår idé håller. Dessutom har det gett oss extra motivation. Vi har vässat vår affärsmodell och blivit tvungna att tänka både stort och långsiktigt, säger Andreas Åkesson.

– Det är mycket som är roligt med det här projektet. Det är kul att jobba med en idé vars syfte är att förbättra världen. Vi vill gynna både bi, människa och miljö genom att skapa en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar affärsmodell, fyller Simone Rishede i.

En av projektets stora utmaningar är att få med sig biodlare och lantbrukare.

– Vi utmanar en industri genom att digitalisera deras tidigare väldigt traditionella vanor. Det är, och kommer att fortsätta vara, en utmaning, och därför är det extra viktigt att vi gör användarna delaktiga och utvecklar tjänsten tillsammans med dem. Vi vill vara säkra på att det är en tjänst som är lätt att använda och som tillgodoser användarnas behov, säger Andreas Åkesson.

Under året planerar studenterna att utveckla sin första produkt, samtidigt som de kommer att testa marknaden och knyta kontakter med användare.

– Vi förhoppning är att ganska snart kunna sälja vår produkt för att på det sättet kunna utvecklas ytterligare och expandera till nya marknader. Vi börjar i Sverige och Norden, men siktet är redan inställt på södra Europa där det finns många fruktodlingar, berättar Simone Rishede och avslutar:

– Vår vision är att BeeFarm ska bidra till ökad biologisk mångfald samtidigt som projektet skapar ekonomiska möjligheter genom biodling.

Utvecklingsingenjörsprogrammet

Andreas Åkesson och Simone Rishede studerar på Utvecklingsingenjörsprogrammet.

– Jag valde programmet för att jag ville lära mig mer om affärs- och produktutveckling, och här står jag idag som entreprenör, säger Simone Rishede, som läser på programmets tredje år och snart ska ta examen.

– Programmet är utvecklande och ger bred kunskap inom många olika områden. Vi lär oss att snabbt testa idéer och att våga. Dessutom knyter många värdefulla kontakter under studietiden, säger Andreas Åkesson, som läser programmets första år.

Simone Rishede håller med om att chansen att bygga upp ett kontaktnät är en av de bästa sakerna med utbildningen:

– Ja, det bästa med programmet har definitivt varit närheten till näringslivet genom de olika utvecklingsprojekt som vi har arbetat med, säger hon.

Utvecklingsingenjörsprogrammet

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt