Definition av elitidrottsstudent

Det finns två olika definitioner av att vara en elitidrottsstudent där Riksidrottsförbundet (RF) har en strikt definition och Högskolan en något öppnare.

Riksidrottsförbundets definition

En RIU-student är en potentiell eller aktuell landslagsidrottare som idrottar i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga.

Med ”potentiell” menas att en elitidrottsstudent inom:

  • individuell idrott a) är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet, b) bedöms på sikt (2–5 år) kunna ta en plats i landslaget eller tävlar på högsta internationella nivå
  • lagbollidrott a) är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet, b) spelar i högsta serien.

Med ”aktuell” menas att en elitidrottsstudent:

  • är kontinuerligt uttagen i landslag med satsning mot internationella mästerskap (EM, VM, OS och Paralympics)
  • via sitt specialförbund genomför tränings- och tävlingsverksamhet utifrån en utvecklingsplan med målet att prestera på internationell nivå.

Högskolan i Halmstads definition

Idrotten ska med fördel ingå i någon av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund. Elitidrottsstudent är den som är antagen till utbildning på Högskolan i Halmstad och idrottar i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att hen ska kunna kombinera sin idrott med studier på högskolenivå:

  • Individuell elitidrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag eller bedöms ha potential att nå lägst motsvarande nivå
  • Elitlagidrottare som spelar i någon av de två högsta nationella serierna/divisionerna under förutsättning att det finns inom den idrotten.

uppdaterad

2020-05-13

Kontakt

Dela