Sök

Halmstad University Dissertations

Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser från Högskolan i Halmstad ges ut av Halmstad University Press i skriftserien Halmstad University Dissertations. Avhandlingarna/uppsatserna publiceras både i tryckt och digitalt format. Det digitala exemplaret publiceras i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet.

ISBN

När Forsknings- och utbildningsutskottet (FUU) tagit beslut om doktorandens disputation meddelas förlaget. Förlaget tilldelar ISBN för det tryckta, så väl som det digitala exemplaret samt serienummer och skickar sedan informationen till doktoranden.

Design och utgivning

Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser som ges ut i skriftserien Halmstad University Dissertation har en enhetlig design på omslaget samt titelsidan. Grunddesignen kan variera något beroende på om du som doktorand önskar illustrationer eller ej på omslaget.

Inlagan och information till titelbladet ska skickas in till kommunikationsavdelningen minst sex terminsveckor före dagen för disputationen/licentiatseminariets datum. Följande information behövs till titelsidan:

  • Om det är en doktorandavhandling eller en licentiatuppsats.
  • Titel på avhandlingen/uppsatsen.
  • Namn och tillhörighet (akademi).
  • Bild (personporträtt) och kort text till baksidan. Texten ska vara max 500 tecken i typsnittet Adobe garamond pro, 10 punkter.
  • Valfritt: Högupplöst bild till framsidan. 300 dpi och jpeg-format.

Även en avhandling/uppsats som består av separata artiklar, ska levereras som en inlaga. Det vill säga allt innehåll ska levereras i ett samlat dokument med texterna i rätt ordning, enligt mallen för inlagan.

Innan filen skickas till tryckeriet ska den godkännas i sin helhet av doktoranden. Något provtryck tas inte fram, utan den godkända filen är den som sedan används vid tryckningen.

Distribution av de tryckta exemplaren

Doktoranden skickar in en blankett till Forskarutbildningsutskottet (FUU). FUU fastställer distributionslistan. Tryckeriet levererar de tryckta exemplaren till Campusservice som distribuerar avhandlingen/uppsatsen till de som finns namngivna på den fastställda distributionslistan. Ett exemplar skickas till biblioteket som lägger in en katalogpost i den nationella bibliotekskatalogen Libris, och det tryckta exemplaret finns sedan till utlån i biblioteket.

Omslagets design

Omslagen för doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt