Sök

Implementering av solcellsanläggningar i svensk stadsbyggnad – hinder ur ett aktörsperspektiv

Projektet syftar till ökad utbyggnad av solceller i Sverige genom att identifiera upplevda hinder i byggprocessen kopplat till olika aktörer, utreda och beskriva dess påverkan och relevans för solcellsanläggningar samt identifiera vilka aktörer som spelar en stor roll.

Målet är att ge en heltäckande bild över vilka hinder de olika aktörerna upplever för en generell implementering av solcellsanläggningar i den byggda miljön, samt att ge en analys av innovationsekosystemet för implementering av solcellsanläggningar i den byggda miljön.

Det finns ett behov av ökad kunskap och förståelse för vilka hinder som finns i byggprocessen mot att installera ökad mängd solceller och de mekanismer som påverkar spridningen av innovationer i projektbaserade sektorer. Projektet ska identifiera aktörernas roll i implementeringsprocessen samt bidra till deras förståelse för sin roll i att undanröja hinder. Vidare ska det ge en förståelse för värdekedjan för implementering av solel i den byggda miljön genom att identifiera dess innovationsekosystem.

Om projektet

Projektledare

Kristian Widén, professor

Samarbetsparter

Charlotta Winkler, civilingenjör och solenergiexpert, WSP. Har arbetat med solvärme och solelfrågor sedan 2003.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt