Sök

Industriell symbios i energikrisens spår – nya arbetssätt för att främja ökad biogasproduktion genom samverkan

Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, IVL (Svenska miljöinstitutet) samt Vessige Biogas, och arbetar med att förstå drivkrafter och hinder för industriell symbios i biogassammanhang och att identifiera lämpliga former för samarbete mellan intressenter.

Produktion och användning av biogas är ett cirkulärt system som kan bidra till energiförsörjning och klimatomställning. Biogassystemet behöver dock involvera industriella aktörer och andra organisationer för att utveckla biogasmarknadens fulla potential.

Projektet med Högskolan i Halmstad, IVL (Svenska miljöinstitutet) samt Vessige Biogas som partner kommer att arbeta med att förstå drivkrafter och hinder för industriell symbios i biogassammanhang, och att identifiera lämpliga former för samarbete mellan intressenter.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår mellan maj 2023 och december 2025 med syfte att identifiera aktörerna, deras roller och potentiella interaktioner inom systemet för industriell symbios. Affärspartner från olika delar av värdekedjan som har ett intresse av att utveckla biogasmarknaden, hållbara affärsmodeller och industriella symbios kommer att involveras, och ett ramverk för att etablera praktikbaserad affärsutveckling inklusive samarbete mellan intressenter kommer att utarbetas. Effekten förväntas bli mer cirkulära lösningar som involverar biogasbranschen, och att mer biogas kan användas och ersätta naturgas.

Projektet innehåller olika arbetspaket som kommer att utforska hur konceptet industriell symbios kan appliceras i en biogaskontext, vilka drivkrafter och hinder som finns för etablering av industriella symbios inom biogas-”case” och slutligen utveckla en prototyp för en samverkansmodell som ska underlätta möten och interaktioner inom industriella symbios där biogasaktörer ingår.

Om projektet

Projektperiod

  • 2023-05-01–2025-12-31

Projektledare

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

IVL (Svenska miljöinstitutet)

  • Kristina Lygnerud
  • Anders Hjort
  • Desirée Grahn

Vessige Biogas

  • Henrik Andersson

Finansiärer

  • Energimyndigheten

 

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt