Sök

Antecipering i fotboll: effekterna av kontextuell förhandsinformation och fysisk belastning

Projektet har som mål att undersöka fotbollsspelares integrering av kontextuell och visuell information under antecipering av motståndares handlingar under varierande fysisk belastning. Projektets resultat förväntas kunna användas för att informera idrottstränare och prestationsanalytiker om nyttan av att ge kontextuell förhandsinformation till sina utövare inför kommande tävlingar.

Vi kommer att undersöka fotbollsspelares integrering av kontextuell och visuell information under antecipering av motståndares handlingar under varierande fysisk belastning.

Ett laboratoriebaserat experiment kommer att genomföras, där förmågan att förutsäga en motståndarens handlingar, underliggande visuella sökstrategier samt upplevd kognitiv belastning kommer att mätas hos 20 skickliga fotbollsspelare under låg, moderat samt hög fysisk belastning. Dessa mätningar kommer att göras vid två separata testtillfällen: ett med explicit kontextuell förhandsinformation om motståndarens handlingstendenser och ett utan någon kontextuell förhandsinformation.

Projektets resultat förväntas kunna användas för att informera idrottstränare och prestationsanalytiker om nyttan av att ge kontextuell förhandsinformation till sina utövare inför kommande tävlingar.

Om projektet

Projektperiod

2023-01-01–2023-12-31

Finansiärer

Centrum för idrottsforskning

Projektledare

Viktor Gredin, universitetslektor i psykologi

Andra deltagande forskare

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt