Sök

Be a winner in elite sports and employment before and after athletic retirement

Projektet syftar till att förbättra möjligheterna för tidigare elitidrottare att anställas på arbetsmarknaden.

Syftet med projektet

13 samarbetspartners och 39 experter från sex EU-länder (Belgien, Tyskland, Italien, Slovenien, Spanien och Sverige) ges möjlighet att bedriva forskning om hur anställning av idrottare och före detta idrottare kan optimeras inom Europa.

I inledningsfasen kommer B-WISER identifiera befintliga strukturer och åtgärder för att stödja elitidrott och anställning. Därefter kommer projektet att identifiera den kompetens som idrottare behöver för att kombinera elitidrott och anställning på arbetsmarknaden, och även den kompetens de behöver för att framgångsrikt göra övergången från elitidrott till arbetsmarknaden i slutet av sin elitidrottskarriär.

I nästa fas undersöker B-WISER mervärdet för arbetsgivare att anställa (tidigare) elitidrottare. Projektet identifierar och utvecklar bästa praxis i de deltagande länderna för att optimera matchning mellan (tidigare) idrottare och (framtida) arbetsgivare. Projektet kommer ge utbildningsinstitutioner, idrottsförbund, arbetsgivare och yrkesvägledare i de deltagande länderna möjlighet att optimera stöd och vägledning kring elitidrott och anställning.

Projektperiod:

  • 2017–2019

Anslagsgivare:

  • Erasmus
  • EU

Partner/samverkan:

Partnerskapet består av universitet samt nationella och internationella olympiska och paralympiska kommittéer, såsom:

  • Riksidrottsförbundet
  • Sveriges olympiska kommitté
  • Sverige paralympiska kommitté
  • Internationella olympiska kommittén
  • Internationella paralympiska kommittén

Utöver ovanstående samordnas experter på yrkesvägledning (Adecco Athletes Career program), HR och idrott av Paul Wylleman, professor vid Vrije Universiteit i Bryssel.

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt