Sök

Hälsa ALL

I denna forskningsstudie undersöker vi hur personer som behandlats för barnleukemi och deras syskon mår som vuxna. Vi undersöker både kroppsliga- och psykosociala faktorer samt hälsorelaterad livskvalitet. Ökad kunskap om de faktorer som under och efter behandling med leukemi påverkar hälsan, är av största vikt för att varje person skall kunna erbjudas rätt stöd. Studien bedrivs i samarbete mellan forskare vid Högskolan i Halmstad och Uppföljningsmottagning för unga vuxna på Sahlgrenska sjukhuset.

Om projektet

Projektperiod

2020

Projektledare

Katarina Aili, universitetslektor

Samverkanspartner

Uppföljningsmottagningen för unga vuxna, Sahlgrenska sjukhuset

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt