Sök

Barns delaktighet i vårdprocesser inom hälso- och sjukvård (tidigare Sisom)

Det övergripande syftet med forskningen är att studera, utveckla och utvärdera implementeringen av stöd för barns delaktighet i vårdprocesser. Flera delprojekt och doktorandprojekt ingår med fokus på barns delaktighet inom olika verksamheter i pediatrisk hälso- och sjukvård.

Projektperiod:

 • 2013–2020

Anslagsgivare:

 • Barncancerfonden
 • Norrbacka-Eugeniastiftelsen
 • Region Halland, Reumatikerfonden
 • Södra sjukvårdsregionen FoU
 • Vetenskapsrådet
 • Stig Thunes fond
 • Svensk Sjuksköterskeförening

Partner/samverkan:

 • Region Halland Hallands sjukhus
 • Barnkliniken Hallands sjukhus Halmstad
 • Kuratorenheten vid Karolinska Institutet Stockholm
 • Benmärgstransplantationsavdelningen Skånes universitetssjukhus Lund
 • The Centre for Shared Decision Making and Collaborative Care Research at Oslo University Hospital Norge.

Projektdeltagare:

Relaterade delprojekt

Delprojekt 1, projektperiod: 2013–2016

Att stärka barns delaktighet i sin vård genom utveckling och validering av det digitala interaktiva bedömning- och kommunikationsverktyget Sisom

Det övergripande syftet med projektet var att utveckla och validera det digitala interaktiva bedömnings- och kommunikationsverktyget Sisom för användning på mobila enheter i en svensk population av barn med cancer.

Delprojekt 2, projektperiod: 2016-01-02–2017-12-31

Att stärka barns deltagande i sin vård genom implementering av bedömnings- och kommunikationsverktyget Sisom.

Det övergripande syftet med projektet är att studera implementeringen av en intervention som grundar sig på användningen av det digitala interaktiva bedömnings- och kommunikationsverktyget ”Sisom” i barnpediatrisk vård. I projektet är ett delsyfte att beskriva barns (6–12 år) upplevelse av delaktighet i den egna vården, efter implementeringen av Sisom samt att beskriva hur hälso- och sjukvårdspersonal och närstående uppfattar barns kommunikation och delaktighet i sin vård efter implementeringen av Sisom. Ytterligare ett delsyfte är att undersöka om implementering av Sisom har påverkat barnens hälsorelaterade livskvalitet och om det är hälsoekonomiskt försvarbart att implementera Sisom.

Delprojekt 3, projektperiod: 2016-09-01–2017-12-31

Att mäta barns självskattade upplevelse av sin delaktighet i vården

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och psykometriskt undersöka ett självrapporterat frågeformulär om barns delaktighet i sin vård.

Publikationer

 1. Child participation in health care (ChiPaC)—Development and psychometric evaluation of a self‐report instrument for children's participation in health care. Gilljam B-M., Arvidsson S., Nygren J.M., Svedberg P. Journal of Clinical Nursing. DOI: 10.1111/jocn.15063
 2. Parents’ experiences of an e-health intervention implemented in pediatric healthcare: a qualitative study. Larsson I., Svedberg P., Arvidsson S., Nygren J.M., and Carlsson IM. BMC Health Services Research. 2019.https://doi.org/10.1186/s12913-019-4643-7 Länk till annan webbplats.
 3. Barriers and enablers for successful implementation of the eHealth solution Sisom for child participation in paediatric care - a multi-centre study. Svedberg P., Arvidsson S., Larsson I., Carlsson I-M. Nygren J.M. Journal of Medical Internet Research. 2019.
 4. Development of a Digital Decision Support Tool to Aid Participation of Children With Disabilities in Pediatric Rehabilitation Services: Explorative Qualitative Study. Vinblad E., Larsson I., Lönn M., Olsson E., Nygren J.M., Svedberg P. JMIR Formative Research. 2019. DOI: 10.2196/preprints.14493
 5. Children and young people's participation in developing interventions in health and well-being: A scoping review. Larsson I, Staland-Nyman C, Svedberg P, Nygren J, Carlsson IM. BMC Health Serv Res. 2018 28;18(1):507
 6. Patient participation, a prerequisite for care: A grounded theory study of healthcare professionals’ perceptions of what participation means in a paediatric care context. Svedberg P., Nygren JM., Carlsson I-M. Nursing Open 2018 5(1):45-52.
 7. Involving Children With Cancer in Health Promotive Research: A Case Study Describing Why, What, and How.Nygren, JM., Lindberg, S., Wärnestål, P., and Svedberg, P. JMIR Res Protoc 2017;6(2):e19.
 8. Evaluating Digital Peer Support for Children Cured from Cancer. Lindberg S, Svedberg P, Bergquist M, Nygren JM. Int J Human-Computer Interaction. 2017 33(8):664-676
 9. Participation in paediatric perioperative care: ‘what it means for Parents. Sjöberg, C., Svedberg, P., Nygren JM., and Carlsson I.M. J Clin Nurs doi: 10.1111/jocn.13747
 10. Redesign and validation of Sisom, an interactive assessment and communication tool for children with cancer. Arvidsson S, Gilljam BM, Nygren JM, Ruland CM, Nordby-Bøe T, Svedberg T. JMIR Mhealth Uhealth 2016;4(2):e76.
 11. Promoting participation in healthcare situations for children with JIA; a grounded theory study. Gilljam BM, Arvidsson S, Nygren JM, Svedberg P. Int J Qualitative Stud Health Well-being 2016, 11: 30518.
 12. The perspective of children on factors influencing their participation in perioperative care. Sjöberg C, Amhliden H,Nygren JM, Arvidsson S, Svedberg P. J Clin Nurs. 2015. 24(19-20):2945-53.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt