Sök

Fotboll som hälsopromotiv aktivitet i sjukvården

Syftet med projektet är att undersöka effekterna av ett deltagande i fotbollsträning avseende både fysiologisk samt psykologisk funktion och hälsa i en population av personer med diagnostiserad depression

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt