Sök

ID wound care

Implementeringen av innovationer inom hälso- och sjukvården är utmanande, särskilt när innovationer tillämpas på hälso- och sjukvårdstjänster för patienter som lever med långvariga och komplexa tillstånd som kräver vård och stöd över organisatoriska gränser (sjukhus, primärvård och hemsjukvård).

Den svenska vårdreformen ”God och nära vård” syftar till att förändra vårdprocessernas fokus, från organisatoriska perspektiv till patienternas vårdvägar. Detta omfattar en förflyttning av fokus, från att vara reaktiv till förebyggande och från en fragmenterad till en sammanhållen vård. Detta är särskilt viktigt vid sårvård, och särskilt vid vård av kroniska sår, som är ett stort hälsoproblem hos den äldre befolkningen utifrån både humanistiska och ekonomiska perspektiv. På nationell nivå finns begränsad standardisering av behandlingsprotokoll för sårvård och multiprofessionellt samarbete över organisatoriska gränser.

Huvudsyftet med projektet är att utveckla implementeringsstrategier för nya sätt att arbeta med sårvård för att öka både effektivitet och värde för patienten. Processen utnyttjar informationsdrivna tillvägagångssätt som kan skräddarsys efter olika sammanhang och patientvägar.

Forskningsfrågorna är:
  • Hur utvecklar man proaktiva metoder för att förbättra säkerhetskulturen och kapaciteten hos organisationer som tillhandahåller sårvård?
  • Hur kan vi utveckla lämpliga innovationer i komplexa sjukvårdssystem för hållbart upptag och spridning?
  • Hur har de implementerade innovationerna inom sårvården bidragit till förändring på operativ nivå och resultatnivå?

Om projektet

Projektperiod

  • 2021–2025

Projektledare

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

  • Laholms Kommun och primärvård
  • Hyltebruks kommun och primärvård
  • Region Halland
  • Mölnlycke Healthcare AB

Finansiärer

  • KK-stiftelsen

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt