Sök

Oupptäckt synförlust

”Oupptäckt synförlust” är ett forskningssamarbete där forskarna ska undersöka outredd synförlust, och om man genom att använda befintlig teknik inom nya områden kan optimera diagnostik och behandling av synförlust. Projektet har fått forskningsmedel från Regionalfonden Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack.

Logotyp för Interreg, Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Att i rätt tid identifiera synförlust kommer att innebära att färre medborgare lever med synförlustens onödiga konsekvenser och därmed får tidigare och bättre hjälp. Tidig identifiering och behandling av synförlust ska säkerställa ökad funktion och självständighet samt ett ökat välbefinnande och livskvalitet för såväl personer med synförlust som anhöriga.

Projektet Oupptäckt synförlust ska undersöka outredd synförlust hos medborgare i Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Det finns ett stort behov inom området av utveckling och testning av bättre innovativa lösningar för tidig identifiering och förtydligande av behandling för medborgare som lever med synförlust. Genom att använda den stora potential som ligger i att använda befintlig teknik inom nya områden ska projektet optimera diagnostik och behandling av synförlust.

Projekten riktar sig till personer med en medelålder på 75+, som av andra skäl än synproblem söker vård på en svensk vårdcentral. I projektet ingår även personer som är 75+, vars anhöriga besöker en optiker, men som ännu inte genomgår utvärdering eller behandling. Denna inkludering kommer att ske i både Danmark och Sverige. Slutligen kommer projektet att omfatta en grupp mer utsatta personer som lever med andra sjukdomar och vars fysiska eller psykiska färdigheter utmanas i sådan utsträckning att de får hjälp via kommunal hemtjänst i det egna hemmet.

Om projektet

Projektperiod

1 december 2022–30 november 2025

Projektledare

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

Kommuner, optiker och lärosäten i Skåne, Halland, Hovedstaden och Sjælland i Danmark, samt Oslo och Agder i Norge.

Finansiärer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, som stöder projektet med 1 595 019 euro

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt