Sök

Oupptäckt synnedsättning

”Oupptäckt synnedsättning” är ett forskningssamarbete där forskarna ska undersöka outredd synnedsättning, och om man genom att använda befintlig teknik inom nya områden kan optimera diagnostik och behandling av synnedsättning. Projektet har fått forskningsmedel från Regionalfonden Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack.

Logotyp för Interreg, Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Att i rätt tid identifiera synnedsättning kommer att innebära att färre medborgare lever med synnedsättningens onödiga konsekvenser och därmed får tidigare och bättre hjälp. Tidig identifiering och behandling av synnedsättning ska säkerställa ökad funktion och självständighet samt ett ökat välbefinnande och livskvalitet för såväl personer med synnedsättning som anhöriga.

Projektet Oupptäckt synnedsättning ska undersöka outredd synnedsättning hos medborgare i Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Det finns ett stort behov inom området av utveckling och testning av bättre innovativa lösningar för tidig identifiering och förtydligande av behandling för medborgare som lever med synnedsättning. Genom att använda den stora potential som ligger i att använda befintlig teknik inom nya områden ska projektet optimera diagnostik och behandling av synnedsättning.

Projekten riktar sig till personer med en medelålder på 75+, som av andra skäl än synproblem söker vård på en svensk vårdcentral. I projektet ingår även personer som är 75+, vars anhöriga besöker en optiker, men som ännu inte genomgår utvärdering eller behandling. Denna inkludering kommer att ske i både Danmark och Sverige. Slutligen kommer projektet att omfatta en grupp mer utsatta personer som lever med andra sjukdomar och vars fysiska eller psykiska färdigheter utmanas i sådan utsträckning att de får hjälp via kommunal hemtjänst i det egna hemmet.

Om projektet

Projektperiod

1 december 2022–30 november 2025

Projektledare

Andra deltagande forskare vid Högskolan i Halmstad

Samverkanspartner

Kommuner, optiker och lärosäten i Skåne, Halland, Hovedstaden och Sjælland i Danmark, samt Oslo och Agder i Norge.

Finansiärer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, som stöder projektet med 1 595 019 euro

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt