Sök

Oupptäckt synnedsättning

”Oupptäckt synnedsättning” är ett forskningssamarbete där man undersöker oupptäckt synnedsättning, och om man genom att använda befintlig teknik inom nya områden kan förbättra diagnostik och behandling av synnedsättning. Projektet har fått forskningsmedel från Regionalfonden Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack.

Logotyp för Interreg, Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Att i rätt tid identifiera synnedsättning kommer att innebära att färre personer behöver leva med synnedsättningens onödiga konsekvenser och därmed får tidigare och bättre hjälp. Tidig identifiering och behandling av synnedsättning säkerställer ökad funktion och självständighet samt ett ökat välbefinnande och livskvalitet för såväl personer med synnedsättning som anhöriga.

Projektet Oupptäckt synnedsättning undersöker outredd synnedsättning hos äldre i Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Det finns ett stort behov inom området av utveckling och testning av bättre innovativa lösningar för tidig identifiering och förtydligande av behandling för äldre som lever med synnedsättning. Genom att använda den stora potential som ligger i att använda befintlig teknik inom nya områden ska projektet optimera diagnostik och behandling av synnedsättning.

Projektet riktar sig till personer som är över 75. Deltagarna är dels äldre som besöker vårdcentral, äldre som besöker en optiker, samt äldre som får hjälp via kommunal hemtjänst i det egna hemmet.

En kvinna undersöker en annan kvinnas syn med hjälp av en ögonkamera.

Med en ögonkamera kan man se förändringar i ögonbotten.

Om projektet

Projektperiod

1 december 2022–30 november 2025

Projektledare

Andra deltagande forskare vid Högskolan i Halmstad

Samverkanspartner

Kommuner, optiker och lärosäten i Skåne, Halland, Hovedstaden och Sjælland i Danmark, samt Oslo och Agder i Norge.

Finansiärer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt